Vagn för en 40-fots container, en 20-fots container eller två 20-fots containers. Vagnen är en SJ Os-w 723 som fått plåtar för lösa containerfästen monterade i golvet. Ursprungligen ombyggd från vagn av typen Om/Ou. Okänt antal har existerat. Ev. identisk med SJ Lgs 723.

Kännetecken

Axelavstånd 8,620m, Längd över buffertar 13,920m.

Trägolv på ram i nitad konstruktion med balkar i två tydliga lager.

Golvplåtar för lösa containerfästen infällda i trägolvet.

Vagntypen är sannolikt identisk med SJ Lgs 723 och det kan röra sig om exakt samma vagnar.

UIC-nummer

Som c-variant bör vagnen behållit sitt UIC-nummer tills den omlittererats som Lgs.

Ej bekräftad info!

UIC-nummer är 21 74 370 5 000 till 21 74 370 5 524

Historik och användning

Se historik och användning för Lgs 723.

Eftersom vagnarna är RIV-märkta så förekommer de i trafik utanför Sverige.

Bilder

För bilder se Os-w 723 och Lgs 723.

IMS87 Trafikspel och Uppvisning

Epok III 1948-1967

Vagntypen förekommer inte före epok IV.

Epok IVa 1967-1979

Modellerar man Svensk MJ epok IVa så är vagntypen nödvändig och man bör ha minst en vagn och gärna fler.

Modellerar man Norsk, Dansk, Tysk eller Belgisk MJ epok IV så kan vagntypen dyka upp ibland.

not: Under denna period bör vagnarna uppvisa störst individuell variation avseende sidoplåtar och stolpar. Helt rensade vagnar är sannolikt ovanliga.

Epok Vb 1979-1988

Modellerar man Svensk MJ epok IVb så är vagntypen nödvändig och man bör ha minst en vagn och gärna fler.

Modellerar man Norsk, Dansk, Tysk eller Belgisk MJ epok IV så kan vagntypen dyka upp ibland.

not: Under denna period bör vagnarna uppvisa tydlig individuell variation avseende sidoplåtar och stolpar. Tonvikten bör ligga på mer rensade och helt orensade vagnar förekommer troligen inte alls.

Epok Va 1988-2001

Modellerar man Svensk MJ epok Va så bör man ha minst en vagn av typen.

not: Under denna period bör vagnar som fortfarande är i drift ha blivit rensad på alla sidoplåtar och stolpar med undantag för åkhandtag och eventuellt korta gavelstolpar. Vagnarna bör ha fått containerfästen av pin-typ och eventuellt även förlorat sina golv.

Epok Vb-VI 2001-2020

Modellerar man Svensk MJ epok Vb eller VI så kan avställda exemplar av vagntypen förekomma uppställda på ett stickspår tillsammans med andra utrangerade containervagnstyper.

not: Som avställda vagnar är det troligt att golven är i olika stadier av förfall eller helt borta.

Vagntypen kan även förekomma i drift hos en mindre privat järnvägsoperatör eller vagnuthyrare som köpt in och rustat upp vagnar avsedda för skrotning.

not: Som privat vagn bör vagnen ha blivit rensad på alla sidoplåtar och stolpar med undantag för åkhandtag. Även golven bör vara borttagna och de ursprungliga containerfästena bör ha bytts mot moderna standard containerfästen.

Lastning vid IMS87 körningar

40′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast och tomma containers.

20′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast i centrerat läge.

Vanligt: 1 eller 2 st halvlast eller tomma containers i ändläge.

30′ ISO-container

Förekommer EJ

35′ SEALAND-container

Förekommer EJ

Växelflak

Förekommer EJ

Kan förekomma upp till maxlängd 40′ på moderniserade vagnar med moderna fällbara containerfästen av pin-typ. Lastas då centrerat utifrån flakets fästen som en 20′ -container med maxlast.