SJ Os-w 723

Vagn för en 40-fots container, en 35-fots SEA-LAND container, en 30-fots container, en 20-fots container eller två 20-fots containers. Även växelflak upp till 40-fot. Ombyggd från vagn av typen Om/Ou. Minst 510 st har existerat.

OBS! Typnumret kan vara fel..

Kännetecken

Axelavstånd 8,620 meter

Längd över buffertar 13,920 meter

Lastytans längd: 12,620 meter

Trägolv på ram i blandat nitad och svetsad konstruktion med balkar i två tydliga lager.

Stolpar av stålrör. Gavel och sido-lämmar av durkplåt.

Vid användning för containertransport spikas träreglar i golvet för att hindra containern att glida i sidled.

UIC-nummer

Vi har antagit att den lucka i UIC-numren för Os-w typer som finns i SJs godsvagnskatalog 80-tal har varit reserverade för denna variant.

Ej bekräftad info! UIC-nummer är 21 74 370 5 000 till 21 74 370 5 524

Historik och användning

Vagnen är en ombyggd och förlängd Om/Ou. Ritningarna för typen skapades troligen 1972 samtidigt med ritningarna för Os-w 722, Lgs 722 och Lgs 723. Eftersom ramverket är identiskt för Os-w 722 och Lgs 722 och denna vagn på samma sätt har ett identiskt ramverk med Lgs 723 så har vi antagit att typnumret är 723 för denna vagn. Minst 510 vagnar av typen byggdes under åren 1973–1974.

Vagnarna användes huvudsakligen INTE i containertrafik. Deras stora tillgänglighet och förmåga att lasta 40′-containers gör dock att de fungerar som reservkapacitet i containertrafik under 1970-talet och 1980-talet.
Pga ramverkens ålder så utrangeras vagntypen redan under 80-talet. Vagnar som fortfarande är i skick utrustas med container-fästen och går som Os-w 723 c-variant eller Lgs 723

Vagnarna är RIV-märkta så de förekommer i trafik utanför Sverige.

Bilder

Vagntypen finns på bild i SJs Godsvagnskatalog 80-tal men är inte beskriven.

Utsnitt från SJs godsvagnskatalog 80-tal (offentlig handling) föreställer Os-w 723 fd Om/Ou

IMS87 Trafikspel och Uppvisning

Epok III 1948-1967

Vagntypen förekommer INTE före epok IV.

Epok IVa-IVb 1967-1988

Modellerar man Svensk MJ epok IVa-Va så är vagntypen nödvändig och man bör ha åtminstone några stycken exemplar.

Modellerar man Norsk, Dansk, Tysk eller Belgisk MJ epok IV så kan vagntypen dyka upp ibland.

Typisk användning är för containerfrakter som INTE ska till en terminal utan till en vanlig lastplats eller direkt till mottagares eget spår.

Epok Va-VI 1988-2020

Modellerar man Svensk MJ epok Vb till VI så kan avställda exemplar av vagntypen förekomma uppställda på ett stickspår tillsammans med andra utrangerade vagnstyper.

not: Som avställda vagnar är det troligt att vagnarna uppvisar en hel del mörk rost och endast spår av originalfärg och märkning finns kvar..

Lastning vid IMS87 körningar

Vagnen kräver extra lastsäkringstid på c-terminal vid trafikspel.

40′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

20′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Vanligt: 1 st tom container i asymetriskt ändläge.

30′ ISO-container

Förekommer: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Förekommer: 1 st tom container i asymetriskt ändläge.

35′ SEALAND-container

Förekommer: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Växelflak

Kan förekomma upp till maxlängd 40′. Lastas i centrerat läge.