Klps 752 med nummer 21 74 335 4 195-0

Vagn för en 40-fots container, en 35-fots SEA-LAND container, en 30-fots container, en 20-fots container eller två 20-fots containers. Även växelflak upp till 40-fot. 100 st har existerat.

Kännetecken

Axelavstånd 9,000 meter

Längd över buffertar 13,860 meter

Lastytans längd 12,620 meter

Trägolv på ram i svetsad konstruktion med balkar i ett tydligt lager.

Stolpar av pressad plåt. Hög fast timmergavel i plåt. Inga sido-lämmar men fästen för sådana syns tydligt.

Vid användning för containertransport spikas träreglar i golvet för att hindra containern att glida i sidled. Periodvis förekommer även osäkrade containers.

UIC-nummer

Kända UIC-nummer är 21 74 335 4 100 till 21 74 335 4 199

Historik och användning

Under 1970-talet slutar skogsindustrin att flotta timmer i älvarna och övergår istället till att i stor utsträckning transportera timmer på järnväg. Till detta används framför allt O-vagnar av olika typer. Eftersom O-vagnarna har sidolämmar blir de besvärliga att lasta och lossa. Kör man de med fällda sidolämmar får man istället problem med att sidolämmarna skadas och måste repareras. SJ beställer därför 1200 st helt nya Os-vagnar men utan sidolämmar. De första 1100 st av dessa döps till Kbps 741 och de sista 100st levererade får höga timmergavlar och döps till Kbps 752. Därefter bygger SJ om 1598 st Os-vagnar till Kbps 741 genom att ta bort sidoplåtarna.

Vagnar av typen SJ Kbps741/752 är INTE främst till för transport av containers. Däremot fungerar de som reservkapacitet för containertransporter. Kbps-vagnarnas främsta användning ör för interna frakter av timmer inom skogsindustrin och leveranser av produkter från skogsindustrin som t ex sågade trävaror.

Med tiden blir Kbps-vagnarna överflödiga. Dels därför att skogsindustrin vill frakta timmer på vagnar med timmerbankar av liknande typ som man använder på timmerlastbilar. Timmerbankar ger avsevärda produktivitetsvinster vid terminalhanteringen av timret så Kbps-vagnarna ersätts med andra vagntyper. Och dels därför att kraven på leveranskvalité för skogsindustrins produkter ökar. Det duger inte längre att frakta sågade trävaror öppet eller under en presenning. Istället efterfrågas allt mer torra transporter i olika typer av täckta vagnar.

Resultatet blir att många Kbps-vagnar konverteras till täckta varianter av K- och L-vagnar eller konverteras till containervagnar av Lgns och Laags-typer.

Bilder

Klps 752 med nummer 21 74 335 4 195-0
Klps 752 med nummer 21 74 335 4 195-0 Fotograferad i Göteborg 2000 av Bo Japlin.
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE00887 (CC BY-SA) utsnitt modifierad som visar en Kbps 752
Järnvägsmuseums bild  JvmKEAE00887 (CC BY-SA) utsnitt modifierad som visar en Kbps 752 t.v. och en Os 8m t.h.
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE02783 (CC BY-SA) utsnitt modifierad som visar en Kbps 752 t.v. och en Os 8m t.h.
Järnvägsmuseums bild  JvmKEAE03133 (CC BY-SA) utsnitt modifierad som visar en Kbps 752 t.v. och en Os 8m t.h.
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE01814 (CC BY-SA) utsnitt modifierad som visar en Kbps 752 t.v. och en Os 8m t.h.
Länkar till övriga bilder

Järnvägsfotografen Anders K har publicerat en bild på Kbps 752 på järnvägshistoriskt forum (första bilden)

IMS87 Trafikspel och Uppvisning

Epok I-III 1948-1967

Vagntypen förekommer inte före epok IV.

Epok IVa 1967-1979

Modellerar man Svensk MJ epok IVa så är vagntypen möjlig efter 1975 och man kan ha något enstaka exemplar.

Epok IVb 1979-1988

Modellerar man Svensk MJ epok IVb så är vagntypen möjlig och man kan ha något enstaka exemplar.

Epok Va 1988-2001

Modellerar man Svensk MJ epok Va så är vagntypen möjlig och man kan ha något enstaka exemplar.

Epok Vb 2001-2010

Modellerar man Svensk MJ epok Vb eller VI så är vagntypen möjlig och man kan ha något enstaka exemplar.

Not: Under denna period kan vagntypen mest troligt hittas uppställd på något sidospår.

Epok VI 2010-2020

Modellerar man Svensk MJ epok VI så är vagntypen möjlig och man kan ha något enstaka exemplar.

Not: Under denna period kan vagntypen mest troligt hittas uppställd på något sidospår.

Lastning vid IMS87 körningar

Vagnen kräver extra lastsäkringstid på c-terminal vid trafikspel.

40′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

20′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Vanligt: 2 st halvlast eller tomma containers i centrerat läge.

Vanligt: 1 st tom container i asymetriskt ändläge.

30′ ISO-container

Förekommer: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Förekommer: 1 st tom container i asymetriskt ändläge.

35′ SEALAND-container

Förekommer: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Växelflak

Kan förekomma upp till maxlängd 40′. Lastas i centrerat läge.