Efterlysning bilder vi saknar bilder på denna vagntyp med publiceringsrätt

Dubbelvagn för 4 st 20-fots containers, 2 st 40-fots containers eller 2 st 20-fots och 1 st 40-fots containers. Vagnen består av 2 st permanents sammankopplade vagnar av typen CFL/MIDC/BK Lgns 002 som är ombyggda från vagnar av typ SJ Os 64/65/661/662/663. Okänt antal existerar.

Kännetecken

Axelavstånd 8,000 meter per vagndel

Längd över buffertar 2 x 13,860 meter = 27,720 meter

Lastytans längd 12,500 meter per vagndel

Öppen ram i svetsad konstruktion med balkar i ett tydligt lager. Stolphållare och andra detaljer som infästningarna för gavel och sido-lämmar från ursprungsvagnarna av typ SJ Os 64/65/661/662/663 är kvar på ramverket. Fastspänningsutrustningen för timmer är dock bortplockad, liksom alla sido- och gavel-lämmar samt stolpar, utom hörstolparna som är kvar.

Vissa vagnar kan ha kvar rester av utrustning från annan användning innan de blev containervagnar. T ex verkar vissa vagnar ha varit Lps-vagnar med moderna timmerbalkar och kan ha rester av dessa balkar kvar ovanpå ramverket. Andra vagnar har en märklig plåtlist fastsvetsad under kantbalkens centrum som skulle kunna varit avsedd att hänga en skylt i.

Typiskt kännetecken för vagntypen är att de är målade ljusblå.

Moderna containerfästen av pin-typ för 2 st 20-fots eller 1 st 40-fots container per vagndel.

UIC-nummer

Kända UIC-nummer är

44 74 446 2 205-7

44 74 446 2 218-0

Historik och användning

Vi känner inte till hur dessa vagnar tillkommit eller hur de använts av ägarna.

Bilder

Vi saknar bilder med publiceringsrätt.

Länkar till övriga bilder

Järnvägsfotografen Peter Norberg har publicerat flera bilder på Lgns 002. (OBS sajten kan inte längre nås)

44 74 443 5 556-2

44 74 443 5 565-3

44 74 443 5 583-6

44 74 443 5 590-1

Två bilder på Lgns 002 finns på järnvägshistoriskt forum

Järnvägsfotografen Anton Kendall har publicerat en bild på Laags 061 med nummer 44 74 446 2 218-0

Woodchip har publicerat 3 st bilder på Laags 061 med nummer 44 74 446 2 205-7 på forumet postvagnen

IMS87 Trafikspel och Uppvisning

Epok III-Va 1948-2001

Vagntypen förekommer inte före epok Vb.

Epok Vb 2001-2010

Modellerar man Svensk Vb så är vagntypen nödvändig från 2006 om man modellerar någon av de containerpendlar som körts av BK-tåg, MidCargo eller CFL.

Vagntypen kan även dyka upp i arbetståg.

Epok VI 2010-2020

Modellerar man Svensk VI så är vagntypen nödvändig om man modellerar någon av de containerpendlar som körts av BK-tåg, MidCargo eller CFL.

Vagntypen kan även dyka upp i arbetståg.

Lastning vid IMS87 körningar

40′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

20′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Vanligt: 2 st halvlast eller tom container i symmetriskt ändläge.

Vanligt: 1 st tom container i asymetriskt ändläge.

30′ ISO-container

Förekommer EJ

35′ SEALAND-container

Förekommer EJ

Växelflak

Förekommer EJ