GC/SJ Lgns 882

Lång vagn för en 40-fots container, en 20-fots container eller två 20-fots containers. Även för 2 växelflak upp till 7,82 meter eller ett växelflak upp till 44-fot. lastar även 12.5 meters Jumbocontainer. Förlängd Lgns 881 som ursprungligen är en ombyggd vagn av typen Gbs 611. 16 st existerar.

Läs mer…

GC/SJ Lgns 881

Lång vagn för en 40-fots container, en 20-fots container eller två 20-fots containers. Även för 2 växelflak upp till 7,15 meter eller ett växelflak upp till 44-fot. Ombyggd från vagn av typen Gbs 611. 200 st har existerat, 16 st är ombyggda till Lgns 882

Läs mer…

SJ Os-w 701 c-variant

Vagn för en 40-fots container, en 20-fots container eller två 20-fots containers. Även växelflak upp till 40-fot. SJ Os-w 701 utrustad med containerfästen, urpsrungligen ombyggd från vagn av typen Oms 570. Minst 135 st har existerat

Läs mer…

SJ Lgs 741/742

Vagn för en 40-fots container, en 35-fots SEA-LAND container, en 30-fots container, en 20-fots container eller två 20-fots containers. Ombyggd från vagn av typen Kps/S1. Minst 40 st har existerat, maximalt 50 st kan ha funnits.

Läs mer…

SJ Lgs ? (omb Os-w 701)

Vagn för en 40-fots container, en 20-fots container eller två 20-fots containers. Även växelflak upp till 40 fot. Ombyggd från SJ Os-w 701 (urpsrungligen ombyggd från vagn av typen Oms 570) som rensats från stolpar, sidoplåtar och golv samt fått containerfästen. Okänt antal men minst 2 st har existerat.

Läs mer…

SJ Os-w 701

Vagn för en 40-fots container, en 35-fots SEA-LAND container, en 30-fots container, en 20-fots container eller två 20-fots containers. Även växelflak upp till 40-fot. Ombyggd från vagn av typen Oms 570. Minst 990 st har existerat.

Läs mer…

Vagnfamilj med ram typ Oms-Kps-Gbs

Tvåaxliga containervagnar i Sverige — Del 7

Vagnfamilj som bygger på en ramverkskonstruktion som användes för tre olika vagntyper med olika grundmått. Dessa typer började levereras 1957 respektive 1961. Familjen omfattar minst 8 containervagnstyper och 2 standardvagnstyper som använts för containertrafik.

Läs mer…