Lgns 081

Vagn för en 40-fots container, en 30-fots container, en 20-fots container eller två 20-fots containers. Ombyggd från vagn av typen Hbins 763. Minst 371 st existerar.

Kännetecken

Axelavstånd 9,000 m

Längd över buffertar 14,340 m

Lastytans längd 13,100 m

Öppen ram i svetsad konstruktion med balkar i två tydliga lager. Barlastplåtar som ligger ovanpå det undre ramverket bildar en igenkännbar T-form i ändarna på vagnen. Vagnen är asymmetrisk och har en utbyggd buffertbalk i ena änden. Barlastplåtarna är monterade symmetriskt i relation till buffertarna. Medans containerfästena sitter på balkar som är symmetriskt monterade i relation till hjulaxlarna.

Vagnen finns i två olika färgsättningar, en blå och en grön.

Moderna fällbara containerfästen av pin-typ för 1-2 st 20-fots containers, 1 st 30-fots container , 1 st 40 container.

UIC-nummer

Blå

Kända UIC-nummer är 21 74 443 5 611 till 21 74 443 5 861

Gröna

Kända UIC-nummer är 21 74 443 5 862 till 21 74 443 5 982

Högre nummer kan sannolikt förekomma eftersom vagnarna fortfarande tillverkas internt av Green Cargo.

Historik och användning

TGOJs vagnverkstad i Eskilstuna hade byggt om olika typer av vagnar till containervagnar under ganska lång tid. Både åt sig själva och åt externa kunder. 2008 använde de all den erfarenheten för att ta fram en ny containervagnstyp genom att bygga om övertaliga Hbins-vagnar. Syftet var i första hand att få fram en stark vagn anpassad för systemtåg med fliscontainers. Men även att skapa en vagn som var en modern, flexibel containervagn med låga underhållskostnader. Resultatet blev Lgns 081. Vagnen blev en succé, både för systemtåg med fliscontainers och som vanlig containervagn.

De första 250 byggda målades blå enligt något profilprogram som TGOJ hade, och eftersom de var så laststarka så började de kallas för blåmyror och fick en liten tecknad myra i vit färg målad på ramen. Efter att TGOJ blivit helt sammanslaget med Green Cargo så började man istället måla alla nya vagnar i Green Cargos gröna profilfärg. Från vagn 251, som levererades under 2017, är alla nya Lgns 081 målade gröna och dessa vagnar kallas ofta grönmyror. Förutom färgen så ska det inte vara några skillnader mellan de blå och de gröna Lgns 081:orna.

Till att börja med användes dessa vagnar nästan uteslutande i hela systemtåg för träflis, vilket de fortfarande gör. T ex kan man ständigt se ett eller två hela tågsätt med dessa vagnar på bangården bredvid Värtaverket i Stockholm. I takt med att vagnarna blivit fler har deras användning i vanliga containertåg också ökat och ett flertal av vagnarna verkar finnas med i de flesta containertåg som Green Cargo kör.

Bilder

Blå Lgns 081 fotograferad i Årsta 2019 av Rasmus Larsson
Blå Lgns 081 fotograferad i Årsta 2019 av Rasmus Larsson
Grön Lgns 081 fotograferad i Årsta 2019 av Rasmus Larsson
Grön Lgns 081 fotograferad i Årsta 2019 av Rasmus Larsson
Blå Lgns 081 fotograferad vid Årsta Partihallar 2019 av Rasmus Larsson
Systemtåg för fliscontainer med bara Gröna Lgns 081 fotograferat i Värtan 2020 av Rasmus Larsson
Helsingborgs hamns bild hgb_hamn_9[1] (CC BY 2.5) utsnitt Som visar är 3 st blå GC Lgns 081 notera att skyltarna har olika färg på vagnarna. Fotograf: Teddy Strandqvist – Studio E
Helsingborgs hamns bild Helsingborgshamn_DJI_0119 (CC BY 2.5) utsnitt 3 st GC Lgns 081, en grön + 2 st blå.
Helsingborgs hamns bild Helsingborgshamn_DJI_0096 (CC BY 2.5) utsnitt 9 st GC Lgns 081, t.v. en grön + 2 st blå, t.h 3 st gröna + 3 st blå.
Helsingborgs hamns bild Helsingborgshamn_DJI_0095 (CC BY 2.5) utsnitt som visar en gron GC Lgns 081.
Helsingborgs hamns bild Helsingborgshamn_DJI_0072 (CC BY 2.5) utsnitt som visar 8 st GC Lgns 081, t.v. 2 st gröna + en blå, t.h 3 st gröna + 2 st blå.
Helsingborgs hamns bild Helsingborgshamn_DJI_0060 (CC BY 2.5) utsnitt 3 st GC Lgns 081, 2 st blå och en grön. Framför står 3 st GC Lgjns 745/746.
Helsingborgs hamns bild Helsingborgshamn_DJI_0058 (CC BY 2.5) utsnitt som visar 3 st GC Lgns 081, 2 st blå och en grön.
Helsingborgs hamns bild Helsingborgshamn 23A1500 (CC BY 2.5) utsnitt som visar en blå GC Lgns 081. Fotograf: Studio E Skane AB.
Helsingborgs hamns bild ”HBG Hamn13maj19 BH87649 BertilHagberg0705171948 _CC_BY_2.5.jpg” (CC BY 2.5) utsnitt som visar 2 st GC Lgns 081, en blå och en grön. Fotograf: Bertil Hagberg
Google Maps Satellite utsnitt som visar Lgns 081
Google Maps Satellite utsnitt som visar Lgns 081
Google Maps Satellite utsnitt som visar Lgns 081
Google Maps Satellite utsnitt som visar Lgns 081
Google Maps Satellite utsnitt som visar Lgns 081
Google Maps Satellite utsnitt som visar nytillverkade Blå Lgns 081 utanför tillverkningshallen.
Länkar till övriga bilder

Bra bilder på gröna Lgns 081 av järnvägsfotograferna Åke K och Alex finns postade i denna tråd på postvagnen.com

Järnvägsfotografen Johan Hellsström har publicerat en bild på blå GC Lgns 081 nummer 21 74 443 5 915-2 lastad med Maersk-container. (Sök på ”fliskär” i sidan.)

IMS87 Trafikspel och Uppvisning

Epok III-Va 1948-2001

Vagntypen förekommer inte före epok Vb.

Epok Vb 2001-2010

Modellerar man Svensk MJ epok Vb så kan ett fliståg med blå Lgns 081 vara realistiskt ifall man modellerar åren 2009-2010. Annars kan inte vagntypen anses existera under denna period.

Epok VIa 2010-2020

Modellerar man Svensk MJ epok VIa så är vagntypen nödvändig och karaktäristisk för epoken som sådan. Framför allt är det blå vagnar man behöver och dessa vagnar är lämpliga både som heltåg för fliscontainers och i containertåg. Under 2017-2018 börjar de gröna Lgns 081:orna bli ett tydligt inslag i den vanliga containertrafiken och i t ex flistågen till och från Värtaverket i Stockholm så körs från och med nu bara heltåg med gröna Lgns 081.

Not: Under denna epok är det stor färgvariation på de blå vagnarna. Nytillverkade vagnar är blanka och knallblå med gula containerfästen. Efter ett tag börjar de se allt mer mörkt gråblå och matta ut. Och i slutet av perioden är de äldsta blå vagnarna matt svartblå mixat med rödbrun rost där färgen flagat bort. De flesta gröna vagnar är fortfarande blanka och knallgröna utom de äldsta som under 2020 börjar se allt mer matt och gråsmutsiga ut.

Epok VIb 2020-

Modellerar man Svensk MJ epok VIb så är vagntypen nödvändig och karaktäristisk för epoken som sådan. Blå och gröna vagnar är nu lika vanliga och man man behöver många av båda typerna. Alla är lämpliga både som heltåg för fliscontainers och i containertåg.

Not: Under denna epok börjar alla de blå vagnarna vara svåra att känna igen bara på färgen eftersom de oftast är svartgrå av smuts och rostigt rödbruna. Ibland kan man se en nytvättad blå vagn som ser solblekt blå ut med stora fält av rödbrun rost där färgen flagat. Nytillverkade vagnar är blanka och knallgröna med gula containerfästen. Efter ett tag börjar även de gröna vagnarna se allt mer mörkt grågröna och matta ut.

Lastning vid IMS87 körningar

40′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

20′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Vanligt: 2 st maxlast, halvlast eller tom container i ändläge.

Vanligt: 1 st tom container i asymetriskt ändläge.

30′ ISO-container

Förekommer EJ

35′ SEALAND-container

Förekommer EJ

Växelflak

Kan förekomma upp till maxlängd 40′. Lastas i centrerat läge.