SJ Kbps 841

Vagn för en 40-fots container, en 35-fots SEA-LAND container, en 30-fots container, en 20-fots container eller två 20-fots containers. Även växelflak upp till 40-fot. Ombyggda från vagn typ Hbis av 60-talstyp. Totalt 10 st har existerat.

Läs mer…

Vagnfamilj med ram typ Hbis76

Tvåaxliga containervagnar i Sverige — Del 12

Vagnfamilj som bygger på en ramverkskonstruktion som användes för en täckt vagntyp med varierande inredningar. Dessa typer levererades under andra halvan av 1970-talet.. Ombyggnader till bl a containervagnar startade efter millenieskiftet. Vagnfamiljen omfattar minst 3 containervagnstyper.

Läs mer…