Lång vagn för en 40-fots container, en 20-fots container eller två 20-fots containers. Även för 2 växelflak upp till 7,15 meter eller ett växelflak upp till 44-fot. Ombyggd från vagn av typen Gbs 611. 198 st har existerat, 56 st är ombyggda till Lgns 882.

20230829 Artikeln reviderad med kompletterande uppgifter om antalet vagnar.

Kännetecken

Axelavstånd 10,000 m

Längd över buffertar 16,020 m

Lastytans längd 14,780 m

Öppen ram i svetsad konstruktion med balkar i ett tydliga lager. Tydliga rester av skenor för skjutdörrar från tidigare existens som Gbs 611 finns på sidobalkarna. Resterna kan finnas i flera olika lägen och skiljer sig mellan olika vagnindivider.

Diagonalstagen som överför krafter från buffertarna till centralbalken är tillverkade av runda stålrör.

Delar av ramverket täcks av en asymetrisk placerad plåt. Lgs 841 har en liknande plåt men plåtarnas storlek och placering skiljer sig åt mellan Lgs 841 och Lgns 881/882. Med lite träning kan man lätt se skillnad på dessa typer även på satellitbilder med dålig upplösning.

Fällbara moderna containerfästen av pin-typ.

Lastar en 40-fots, en eller två 20-fots container eller ett eller två 7.15 meters växelflak.

UIC-nummer

Kända UIC-nummer är 42 74 443 5 050 till 42 74 443 5 247

Nummer 42 74 443 5 248 och 42 74 443 5 249 var reserverade för vagntypen men användes aldrig.

Historik och användning

1988 togs ritningar fram för konvertering av SJ Gbs 611 till containervagnar. Överbyggnaden togs bort och ramen förlängdes genom att bitar togs från flera olika Gbs 611 och svetsades samman. Moderna fällbara containerfästen monterades. Konverteringen gjordes av TGOJs vagnverkstad i slutet av 80-talet och början av 90-talet. Totalt 200 st vagnar av denna typ planerades byggas men bara 198 st byggdes. De sista två vagnarna byggdes i stället direkt om som testvagnar för typen Lgns 882. 56 st av vagnarna konverterades mellan 1996 och 1998 till Lgns 882.

Vagnen byggdes avsiktligt extra lång för att kunna lasta 2 st 7,15 meters växelflak som var en mycket vanlig lasttyp under 80 och 90-talen.

Bilder

Vagntypen kan anses relativt väldokumenterad fotografiskt och vi har hittat enstaka bilder på olika ställen som Järnvägsmuseums samlingar, SJs godsvagnshandbok och bilder av olika järnvägsfotografer.

Järnvägsmuseums bild JvmKEAE01881 (CC BY-SA) visar 2 st SJ Lgns 88, den ena med nummer 42 74 443 5 078-4.
Utsnitt från SJ Godsvagnshandbok 1991 (offentlig handling) visar SJ Lgns 881
På Google Maps Satellit hittar vi flera GC Lgns 881 men denna är den enda som ramverket syns tydligt på. Bilden publicerad med citaträtt för forskningssyfte.
Helsingborgs Hamn (CC erkännande) utsnitt som tydligt visar ramverket på GC Lgns 881
Länkar till övriga bilder

Hos Järnvägsmuseum finns en bild med oklara licensvillkor JvmKDAM03544 som visar konvertering av Gbs 611 till containervagn i TGOJs verkstad 1990.png

Järnvägsfotografen Ulf L Eriksson har publicerat 3 bilder på Lgns 881 på Svenskt MJ forum.

Järnvägsfotografen Anders K har postat två bilder på Lgns 881 på Jänvägshistoriskt Forum. (tredje och fjärde bilderna uppifrån)

Järnvägsfotografen Felix har postat en bild på en Lgns 881 på forumet postvagnen (andra bilden uppifrån)

Järnvägsfotografen Anton Kendall har publicerat 2 bilder på Lgns 881 på sin sajt tosh-railways.com Lgns 881 4274 443 5 064-4 Lgns 881 4274 443 5 213-7

Järnvägsfotografen Jack Andresen har publicerat 1 bild på Lgns 881 på jernbane.net Lgns 881 4274 443 5 076-8

Helsingborgs hamn har ytterligare en bild på Lgns 881 (vagnen längst ner till vänster)

Hos Trainnews finns en bild på Lgns 881 (tredje bilden uppifrån)

LÅ Maskin AB har publicerat en serie bilder på Instagram som visar en tågurspårning med Lgns 881 år 2018. Bilderna 3 och 4 är de bästa bilderna som vi hittat på Lgns 881. Även bilderna 2 och 5 visar Lgns 881.

Trains and Trucks har en bildserie från Volvo Olofstöm där en Lgns 881 lastas.

https://www.trainsandtrucks.nl/imageTable.php?imageID=1349

https://www.trainsandtrucks.nl/imageTable.php?imageID=1347

https://www.trainsandtrucks.nl/imageTable.php?imageID=1346

https://www.trainsandtrucks.nl/imageTable.php?imageID=1345

IMS87 Trafikspel och Uppvisning

Epok I-IV 1948-1988

Vagntypen förekommer inte före epok V.

Epok Va 1988-2001

Modellerar man Svensk MJ epok Va så är vagntypen nödvändig och man bör ha minst ett halvt tågsätt. Vissa tåg kan ha varit sammansatta helt av denna vagntyp.

Epok Vb 2001-2010

Modellerar man Svensk MJ epok Vb så är vagntypen nödvändig och man bör ha minst ett halvt tågsätt.

Epok VI 2010-2020

Modellerar man Svensk MJ epok VI så är vagntypen nödvändig och man bör ha åtminstone några stycken.

Nästan alla som tillverkats är fortfarande i drift men Green Cargos sätt att sätta samman intermodala tåg under denna period gör att nästan alla tåg har en eller två av dessa vagnar, men man ser sällan större grupper av dem tillsammans.

Lastning vid IMS87 körningar

40′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

20′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Vanligt: 1 st tom container i asymetriskt ändläge.

Vanligt: 2 st halvlast eller tomma containers.

30′ ISO-container

Förekommer EJ

35′ SEALAND-container

Förekommer EJ

Växelflak

Vanligt: 2 st 7,15 meters växelflak.

Kan förekomma upp till maxlängd 44′. Lastas i centrerat läge.