Efterlysning bilder vi saknar bilder på denna vagntyp med publiceringsrätt

Vagn för två 20-fots containers. Ombyggd från vagn av typen SJ Lqs avsedd för experimentell piggy-back trafik. Exakt 10 st har existerat.

Kännetecken

Axelavstånd: 8,000 m

Längd över buffertar: 13,800 m.

Lastytans längd: 12,560 m

Öppen ram i mycket udda helsvetsad konstruktion.

Fasta containerfästen för två 20-fots containers svetsade på upphöjningar direkt på den tidigare hjulbanan för trailers.

Tydligt märkt ”För Volvo-Container Of-Pöb-Of”.

UIC-nummer

Med littera Llps(Lqs)

Kända UIC-nummer är 06 74 412 6 000 till 06 74 412 6 009 (från Kjell Friberg Järnvägshistoriskt Forum)

Not: Att UIC-numret börjar med 06 är intressant. Enligt SJ godsvagnskatalog 1971 betyder detta Temporärt uthyrd banegen vagn, utan RIV märke, som används som privatvagn.

Med littera Klps(Lqs)

Kända UIC-nummer är 06 74 339 0 060 till 06 74 339 0 069 (från SJ godsvagnskatalog 1971)

Med littera Lgs 681

Vagnarna har först nummer i 441-serien och UIC-numren är ?? 74 441 5 007 till ?? 74 441 5 016 (Uppgift från Christer Andersson)

Det är oklart om UIC-numren börjar med 06 som vagnarna tidigare haft eller om de börjar med 42 som vagnarna får senare.

Om de är uthyrda till Volvo borde de haft nummer som börjat på 06 och då haft nummer 06 74 441 5 007 till 06 74 441 5 016

Alternativt om de bara är reserverade för Volvo så borde de ha nummer 42 74 441 5 007 till 42 74 441 5 016

Med littera Lgs 681 från 1980

Kända UIC-nummer är 42 74 442 5 000 till 42 74 442 5 009 (från SJ godsvagnskatalog 80-tal och 1991)

Historik och användning

Vagnarna byggdes om från de misslyckade piggt-back vagnarna av typ SJ Lqs till containervagnar 1967. De döptes då först om till Llps men ändrades ganska snart till Klps (Lqs) och senare till Lgs 681.

Vagnarna reserverades helt för de containertåg som kördes sedan 1965 för Volvo’s räkning mellan deras fabrik i Olofström, Blekinge och deras fabriker i Göteborg. De är mycket typiska för denna trafik under hela perioden 1970 till långt in på 1990-talet.

Pga av den udda ram-konstruktionen så hamnade lastytan ovanligt högt och därför överskred vagnarna lastprofil B när de var lastade med containers.

Att vagnarnas UIC-nummer börjar på 06 (se ovan) betyder sannolikt att de var långtidsuthyrda till Volvo för deras containertrafik.

Eftersom vagnarna EJ är RIV-märkta så förekommer de INTE i Volvo-tågen som går till Volvos fabrik i Gent, Belgien.

Vagnarna har under hela sin existens som containervagnar varit märkta med att de endast får användas i VOLVO-tågen mellan Olofström och Göteborg. I teorin borde det därför varit osannolikt att de synts till i annan containertrafik inom Sverige. Dock finns skildringar av att vagnarna lite då och då kommit på villovägar och använts för containertransporter på andra platser i Sverige.

Vagnarna skrotas år 2001 efter att ha varit avställda sen 1998.

Bilder

Bilder på vagnarna i ursprungligt trailerutförande finns hos Järnvägsmuseum i tre olika serier tagna av olika fotografer vid minst 2 olika tillfällen i Älvsjö. Och en serie publicerad av järnvägsfotografen Bengt på Järnvägshistoriskt Forum. Se SJ Lqs.

Bilder på vagnarna i containerutförande har varit svårt att hitta men vi har hittat en av järnvägsfotografen Åke Karlsson (gotbild).

Bilder på containerversionen

Vi har inte hittat några bilder på containerversionen med publiceringsrätt.

Länkar till bilder på containerversionen

Bild på SJ Klps (Lgs 681) 20 74 339 0 069-4 tagen 1971 av järnvägsfotografen Åke Karlsson (gotbild).

Järnvägsfotografen Kjell G Eriksson har postat en bild på Järnvägshistoriskt forum föreställande ett Volvotåg från 1978 där åttonde vagnen efter loket är en Lgs 681. (tredje bilden) Resten av tåget består av blandade vagnar av typerna Lgs 731 och Klps (c-variant av Kbs).

IMS87 Trafikspel och Uppvisning

Epok III 1948-1967

Vagntypen i containervagnsutförande förekommer inte före epok IV.

Epok IVa 1967-1979

Modellerar man Svensk MJ epok IVa så är vagntypen användbar ENDAST om man modellerar VOLVO-tågen mellan Olofström och Göteborg. För dessa tåg bör man ha alla de 10 exemplaren.

Epok IVb 1979-1988

Modellerar man Svensk MJ epok IVa så är vagntypen användbar ENDAST om man modellerar VOLVO-tågen mellan Olofström och Göteborg. För dessa tåg bör man ha alla de 10 exemplaren.

Epok Va 1988-2001

Modellerar man Svensk MJ epok IVa så är vagntypen användbar ENDAST om man modellerar VOLVO-tågen mellan Olofström och Göteborg. För dessa tåg bör man ha alla de 10 exemplaren.

Epok Vb-VI 2001-2020

Modellerar man Svensk MJ epok Vb eller VI så kan avställda exemplar av vagntypen som lyckats undgå skrotning förekomma uppställda på ett stickspår avsett för defekta vagnar vid någon station där VOLVO-tågen växlas. Då gärna tillsammans med andra utrangerade containervagnstyper typiska för VOLVO-tågen.

not: Som avställda vagnar är det troligt att vagnarna är i olika stadier av förfall.

Lastning vid IMS87 körningar

40′ ISO-container

Förekommer EJ

20′ ISO-container

Vanligt: 2 st halvlast eller tomma containers i ändläge.

30′ ISO-container

Förekommer EJ

35′ SEALAND-container

Förekommer EJ

Växelflak

Förekommer EJ