SJ Kbps 752

Vagn för en 40-fots container, en 35-fots SEA-LAND container, en 30-fots container, en 20-fots container eller två 20-fots containers. Även växelflak upp till 40-fot. 100 st har existerat

Läs mer…

SJ Kbps 741

Vagn för en 40-fots container, en 35-fots SEA-LAND container, en 30-fots container, en 20-fots container eller två 20-fots containers. Även växelflak upp till 40-fot. 2698 st har existerat.

Läs mer…

SJ Kbs

Vagn för en 40-fots container, en 35-fots SEA-LAND container, en 30-fots container, en 20-fots container eller två 20-fots containers. Även växelflak upp till 40-fot. Totalt 1044 st har existerat.

Läs mer…

SJ Kbps 841

Vagn för en 40-fots container, en 35-fots SEA-LAND container, en 30-fots container, en 20-fots container eller två 20-fots containers. Även växelflak upp till 40-fot. Ombyggda från vagn typ Hbis av 60-talstyp. Totalt 10 st har existerat.

Läs mer…

SJ Kbps 761

Vagn för en 40-fots container, en 35-fots SEA-LAND container, en 30-fots container, en 20-fots container eller två 20-fots containers. Även växelflak upp till 40-fot. Ombyggd från vagn typ Kbs. Totalt 192 st har existerat.

Läs mer…