Lgs 741

Vagn för en 40-fots container, en 35-fots SEA-LAND container, en 30-fots container, en 20-fots container eller två 20-fots containers. Ombyggd från vagn av typen Kps/S1. Minst 41 st har existerat, maximalt 50 st kan ha funnits.

Artikeln kompletterad med uppgifter från Christer Andersson.

Kännetecken

Axelavstånd 7,500 m

Längd över buffertar 13,860 m

Lastytans längd 12,620 m

Trägolv eller öppen ram i svetsad konstruktion med balkar i ett tydliga lager. Rester av fastspänningsannordningar och specialstolpar finns kvar på sidobalken från vagntypen Kps/S1.

Diagonalstagen som överför krafter från buffertarna till centralbalken är tillverkade av runda stålrör.

Stolpar och sidoplåtar.

UIC-nummer

Före 1980

Kända UIC-nummer är 21 74 441 5 662 till 21 74 441 5 702

Nummer 21 74 441 5 703 till 21 74 441 5 711 var reserverade för vagntypen men användes inte.

Efter 1980

Kända UIC-nummer är 21 74 442 5 427 till 21 74 442 5 467

Nummer 21 74 442 5 468 till 21 74 442 5 476 var reserverade för vagntypen men användes inte.

Historik och användning

Vagnen är en ombyggd Kps/S1 som var en specialvagn för plåttransporter med rätt längd för en containervagn. Ritningarna för typen skapades 1974 och minst 41 vagnar av typen byggdes i Göteborg 1974. Kps fanns bara i 50 exemplar så fler än 50 stycken kan inte ha byggts. Nummer fanns reserverade för konvertering av samtliga vagnar men användes inte såvitt känt. Troligen för att ett antal Kps-vagnar byggdes om för annat ämdamål.

Bildbevis existerar för att vagntypen har förekommit både med och utan golv samtidigt. Eventuellt kallas typen utan golv Lgs 742 eftersom Lgs 741 anges som med golv i SJs godsvagnskatalog 80-tal och en vagntyp Lgs 741/742 finns omnämnd i något dokument men utan att ange vad som eventuellt skiljer varianterna 741 och 742 åt.

Vagnarna kan anses extremt typiska för all containertrafik i Sverige mellan containerterminaler under senare delen av 1970-talet och hela 1980-talet.

Känt är att vagnar av typen skrotas 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 och 1993. Uppgifter saknas om alla vagnar så vagnar av typen kan ha funnits i drift eller avställda på sidospår hela 1990-talet.

Eftersom vagnarna är RIV-märkta så förekommer de i trafik utanför Sverige.

Bilder

Lgs 741 finns fotograferad i SJs godsvagnshandbok 80-tal och vi har bland annat hittat två bildserie hos järnvägsmuseum med bilder på Lgs 741 där den första serien visar en Lgs 741 med golv och den andra bildserien visar flera Lgs 741 både med och utan golv i samma bilder.

Järnvägsmuseums bild JvmKEAE00076 (CC BY-SA) utsnitt modifierad som visar Lgs 741 med golv.
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE00503 (CC BY-SA) utsnitt modifierad som visar Lgs 741 med golv.
Utdrag ur SJ Godsvagnskatalog 80-tal (offentlig handling) som visar en Lgs 741
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE01445 (CC BY-SA) utsnitt som visar Lgs 741 med golv.
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE02659 (CC BY-SA) utsnitt som visar Lgs 741 med golv
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE03393 (CC BY-SA) utsnitt som visar Lgs 741 med golv
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE01445 (CC BY-SA) utsnitt som visar Lgs 741 utan golv
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE02659 (CC BY-SA) utsnitt som visar Lgs 741 utan golv

IMS87 Trafikspel och Uppvisning

Epok III 1948-1967

Vagntypen förekommer inte före epok IV.

Epok IVa 1967-1979

Modellerar man Svensk MJ epok IVa så är vagntypen nödvändig från 1974 och man bör ha ett flertal vagnar av båda typerna, med golv respektive med öppen ram.

Epok IVb 1979-1988

Modellerar man Svensk MJ epok IVa så är vagntypen nödvändig och man bör ha ett flertal vagnar av båda typerna med golv, respektive med öppen ram.

Epok Va 1988-2001

Modellerar man Svensk MJ epok Va så är vagntypen nödvändig och man bör ha åtminstone några exemplar.

not: Vagnar som är kvar i trafik under denna period har sannolikt förlorat sina golv.

Epok Vb 2001-2010

Modellerar man Svensk MJ epok Vb så kan avställda vagnar av typen förekomma uppställda på ett sidospår.

not: Vagnar som finns kvar under denna period har sannolikt förlorat sina golv. Avställda vagnar har troligen inte längre annat än spår kvar av originalfärgen och märkningen samt bör vara nästan helt i mörk rostfärg.

Epok VI 2010-2020

Modellerar man Svensk MJ epok VI så kan avställda vagnar av typen förekomma uppställda på ett sidospår.

not: Vagnar som finns kvar under denna period har sannolikt förlorat sina golv. Avställda vagnar har troligen inte längre annat än spår kvar av originalfärgen och märkningen samt bör vara nästan helt i mörk rostfärg.

Lastning vid IMS87 körningar

40′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

20′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Vanligt: 1 st tom container i asymetriskt ändläge.

30′ ISO-container

Förekommer: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Förekommer: 1 st tom container i asymetriskt ändläge.

35′ SEALAND-container

Förekommer: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Växelflak

Kan förekomma upp till maxlängd 40′. Lastas i centrerat läge.