Lgs fd Os-w 701

Vagn för en 40-fots container, en 20-fots container eller två 20-fots containers. Även växelflak upp till 40 fot. Ombyggd från SJ Os-w 701 (urpsrungligen ombyggd från vagn av typen Oms 570). Okänt antal men minst 2 st har existerat.

Kännetecken

Axelavstånd 7,500 m

Längd över buffertar 13,860 m

Lastytans längd 12,620 m

Öppen ram i svetsad konstruktion med balkar i ett tydliga lager. Ramverkets diagonalstag som överför krafter från buffertarna till centralbalken är tillverkade av runda stålrör. Alternativt finns rester av dessa runda rörbalkar och den genomgående draginrättningen är ersatt av en kraftig balkkonstruktion som balanserar drag och tryckkrafterna mellan koppel och buffertar.

Alla stolpar utom hörnstolparna borttagna. Alla gavel och sido-lämmar borttagna. Hållare för stolpar finns kvar liksom alla fästen för gavel och sido-lämmar.

Plåtar på ramverket för att fästa containerhållare. Lastar en 40-fots och en eller två 20-fots containers.

UIC-nummer

Delar troligen nummerserie med Os-w 701 c-variant som omlittererats till Lgs men behållit goiven.

Troliga UIC-nummer är 21 74 442 6 000 till 21 74 442 6 134 (från 1980)

Historik och användning

Ingenting är känt om denna vagntyp annat än att den finns på bild.

Analys av bildmaterial visar karaktäristiska plåtar som fungerar som stolphållare finns i toppen på sidobalkarna och visar tydligt att vagnarna ursprungligen varit av standardtypen Oms 570. Att den är utrustad med fästen för 2 st 20-fots containers visar att den har längden av en Os-w 701 och inte en Oms 570. Den annorlunda utformning av sista stolpfästet före gaveln visar att vagnen varit en Os-w 701 innan den blev containervagn.

Sannolikt är detta Os-w 701 c-variant som omlittererats till Lgs och förlorat sitt golv.

Bilder

Järnvägsmuseums bild JvmKEAE02149 (CC BY-SA) utsnitt som visar en Lgs som tidigare varit en Os-w 701
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE02797 (CC BY-SA) utsnitt som visar en Lgs som tidigare varit en Os-w 701
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE01372 (CC BY-SA) utsnitt som visar en Lgs som tidigare varit en Os-w 701
Länkar till övriga bilder

IMS87 Trafikspel och Uppvisning

Epok III 1948-1967

Vagntypen förekommer inte före epok IV.

Epok IVa 1967-1979

Modellerar man Svensk MJ epok IVa så är vagntypen nödvändig och man bör ha åtminstone något exemplar.

Epok IVb 1979-1988

Modellerar man Svensk MJ epok IVb så är vagntypen nödvändig och man bör ha åtminstone något exemplar.

Epok Va 1988-2001

Modellerar man Svensk MJ epok Va så är vagntypen nödvändig och man bör ha åtminstone något exemplar.

Epok Vb 2001-2010

Modellerar man Svensk MJ epok Vb så kan avställda vagnar av typen förekomma uppställda på ett sidospår.

not: Avställda vagnar har troligen inte längre annat än spår kvar av originalfärgen och märkningen samt bör vara nästan helt i mörk rostfärg.

Epok VI 2010-2020

Modellerar man Svensk MJ epok Vb eller VI så kan avställda vagnar av typen förekomma uppställda på ett sidospår.

not: Avställda vagnar har troligen inte längre annat än spår kvar av originalfärgen och märkningen samt bör vara nästan helt i mörk rostfärg.

Lastning vid IMS87 körningar

40′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

20′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Vanligt: 2 st halvlast eller tomma i ändläge.

Vanligt: 1 st tom container i asymetriskt ändläge.

30′ ISO-container

Förekommer EJ

35′ SEALAND-container

Förekommer EJ

Växelflak

Kan förekomma upp till maxlängd 40′. Lastas i centrerat läge.