Kort vagn för en 20-fots eller 30-fots container eller ett växelflak. Mycket vanlig vagntyp.

Kännetecken

Axelavstånd 7,500 m

Längd över buffertar 12,240 m

Lastytans längd 11,000 m

Trägolv på ram i helsvetsad konstruktion med balkar i ett tydligt lager.

Stolpar av stålrör. Gavel och sido-lämmar av durkplåt som kan fällas både inåt och utåt. Gavel-lämmar av typen traditionell fasad O-gavel.

OBS! Spännstag under vagnen utformat av rundstång.

Vid användning för containertransport spikas träreglar i golvet för att hindra containern att glida i sidled. Periodvis förekommer även osäkrade containers och att containers lastas ovanpå infälda sidolämmar.

Kort och lastar bara en 20-fots eller 30-fots container eller ett upp till 36-fots växelflak eller 35-fots SEALAND container.

UIC-nummer

Kända UIC-nummer är 21 74 371 1 722 till 21 74 371 7 525 (från SJ godsvagnskataloger 1971, 80-tal, 1991 och 90-tal).

Historik och användning

Vagnen tillverkades med början 1957. Totalt 5800 vagnar tillverkades till SJ.

Vagnarna användes huvudsakligen INTE i containertrafik. Deras stora tillgänglighet gör dock att de fungerar som reservkapacitet i containertrafik under 1970-talet, 1980-talet och 1990-talet.
Under 2000-talet försvinner vagntypen från Sverige.

Vagnarna är RIV-märkta så de förekommer i trafik utanför Sverige.

Bilder

Oms 570 i Stockholm 2020. Vagnen tillhör Stockholms Ångloksällskap. fotograf Rasmus Larsson
Två stycken Oms 570 i Stockholm 2020. Vagnarna tillhör Stockholms Ångloksällskap. fotograf Rasmus Larsson
Oms 570 konverterad till terass i Hammarby Sjöstad, Stockholm – fotograf Rasmus Larsson
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB06188 (Public Domain Mark PDM) Som visar en Oms/Oe 570
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE03413 (CC BY-SA) utsnitt som visar 3 st Oms 570.
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE03395 (CC BY-SA) utsnitt modifierad som visar en Oms 570 lastad med skrot.
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE03390 (CC BY-SA) utsnitt modifierad som visar en Oms 570 lastad med skrot.
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE03395 (CC BY-SA) utsnitt modifierad som visar 3 st Oms 570, en lastad med skrot och två tomma.
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE03414 (CC BY-SA) utsnitt modifierad som visar 3 st Oms 570, två lastade med skrot och en tom.
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE03389 (CC BY-SA) utsnitt modifierad som visar 3 st Oms 570, två lastade med skrot och en tom.
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE02784 (CC BY-SA) utsnitt modifierad som visar 2 st Oms 570, en lastad med skrot och en tom.
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE03390 (CC BY-SA) utsnitt modifierad som visar 4 st Oms 570, två lastade med skrot och två tomma.
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE03133 (CC BY-SA) utsnitt modifierad som visar 4 st Oms 570, två lastade med skrot och två tomma.
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE00710 (CC BY-SA) utsnitt modifierad som visar 2 st Oms 570.
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE02783 (CC BY-SA) utsnitt modifierad som visar en Oms 570.
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE00887 (CC BY-SA) utsnitt modifierad som visar en Oms 570.
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE03133 (CC BY-SA) utsnitt modifierad som visar 2 st Oms 570 lastade med skrot.
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE02784 (CC BY-SA) utsnitt modifierad som visar 2 st Oms 570 lastade med skrot.
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE03389 (CC BY-SA) utsnitt modifierad som visar 2 st Oms 570 lastade med skrot.
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE03414 (CC BY-SA) utsnitt modifierad som visar 2 st Oms 570 lastade med skrot.
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE00595 (CC BY-SA) utsnitt modifierad som visar 2 st Oms 570 lastade med skrot.
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE00444 (CC BY-SA) utsnitt som visar en Oms 570 lastad med skrot.
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB14347_03 (CC BY-SA) utsnitt som visar en Oms 570 i typisk användning.
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB13887_03 (CC BY-SA) utsnitt som visar en Oms 570 på Sundsvalls containerterminal 1970.
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB13887_01 (CC BY-SA) utsnitt som visar en Oms 570 på Sundsvalls containerterminal 1970.
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB13422_02 Public Domain Mark (PDM) utsnitt som visar en Oms 570 i tyoisk användning. Värtahamnen Stockholm 1966. Fotografi: A-P Jonasson
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB13422_02 Public Domain Mark (PDM) utsnitt som visar en Oms 570 i tyoisk användning. Värtahamnen Stockholm 1966. Fotografi: A-P Jonasson
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB13123_04 Public Domain Mark (PDM) utsnitt som visar en Oms 570 i tyoisk användning. Hammarbyhamnen Stockholm 1964. Fotografi: A-P Jonasson
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB13123_03 Public Domain Mark (PDM) utsnitt modifierad som visar en Oms 570 (vagnen i mitten) i tyoisk användning. Hammarbyhamnen Stockholm 1964. Fotografi: A-P Jonasson
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB13123_03 Public Domain Mark (PDM) utsnitt modifierad som visar en Oms 570 i tyoisk användning. Hammarbyhamnen Stockholm 1964. Fotografi: A-P Jonasson
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB12482_02 Public Domain Mark (PDM) utsnitt som visar 2 st Oms 570 iså Älvsjö lastplats, Stockholm 1962, Fotografi: Seved Walther.
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB08662 Public Domain Mark (PDM) utsnitt som visar en Oms 570. Fotografi: KG
Länkar till övriga bilder

SJ Oms 21 74 371 1 935-7 fotograferad av Åke Karlsson

SJ Oms 21 74 371 5 501 – Nora Bergslags Veteran-Jernvag

IMS87 Trafikspel och Uppvisning

Epok III 1948-1967

Vagntypen förekommer före epok IV.

Epok IVa-Va 1967-2001

Modellerar man Svensk MJ epok IVa-Va så är vagntypen nödvändig och man bör ha åtminstone några stycken exemplar.

Modellerar man Norsk, Dansk, Tysk eller Belgisk MJ epok IV så kan vagntypen dyka upp ibland.

Typisk användning är för containerfrakter som INTE ska till en terminal utan till en vanlig lastplats eller direkt till mottagares eget spår.

Epok Vb-VI 2001-2020

Modellerar man Svensk MJ epok Vb till VI så kan avställda exemplar av vagntypen förekomma uppställda på ett stickspår tillsammans med andra utrangerade vagnstyper.

not: Som avställda vagnar är det troligt att vagnarna uppvisar en hel del mörk rost och endast spår av originalfärg och märkning finns kvar..

Lastning vid IMS87 körningar

Vagnen kräver extra lastsäkringstid på c-terminal vid trafikspel.

40′ ISO-container

Förekommer EJ

20′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Vanligt: 1 st tom container i asymetriskt ändläge.

30′ ISO-container

Förekommer: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Förekommer: 1 st tom container i asymetriskt ändläge.

35′ SEALAND-container

Förekommer: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Växelflak

Kan förekomma upp till maxlängd 36′. Lastas i centrerat läge.