Lgs 841

Vagn för en 40-fots container, en 20-fots container eller två 20-fots containers. Ombyggd från vagn av typen Gs/Ge. Minst 100 st har existerat.

Kännetecken

Axelavstånd 9,800m

Längd över buffertar 13,900m

Lastytans längd 13,620m

Öppen ram i nitad konstruktion med balkar i två tydliga lager. Sidobalken är genombruten. Rester av väggar från Gs-vagnar finns på sidobalken. Asymetriskt placerad skyddsplåt/ballast på lastytan.

Fällbara moderna containerfästen.

Ej RIV-märkt.

UIC-nummer

Kända UIC-nummer är 42 74 442 6 136 till 42 74 442 6 235

Historik och användning

Vagnen är en ombyggd och förlängd Gs/Ge. Eventuellt är det inte Gs/Ge vagnar man utgått ifrån utan en variant av Oms-vagnar som hade byggts av ramverk från Gs/Ge-vagnar. Uppgifter i SJs godsvagnskatalog kan tolkas så. Dock saknar vagnarna alla spår av stolphållare och gångjärn för sidoplåtar samtidigt som skenor för skjutdörrar finns kvar så det är tveksamt om dessa först skulle varit kortare Oms-vagnar som förlängts en gång till. Ritningarna för typen skapades 1984 och minst 100 vagnar av typen byggdes under andra halvan av 1980-talet.

Vagnarna användes i all containertrafik mellan terminaler i Sverige. De kan anses mycket typiska för denna trafik under senare delen av 1980-talet och hela 1990-talet.

Bilder

Vi har bara hittat begränsat med bilder på vagntypen: Sex bilder hos järnvägsmuseum, en bild i SJs godsvagnskatalog från 1991 samt två bilder tagna i Årsta 1985 av järnvägsfotografen Lars Ryderberg som vi kommer länka till så fort vi vet var de publicerades. Vi har också hittat en vagn på google maps satellitbilder som bara kan vara en Lgs 841.

Järnvägsmuseums bild JvmKEAE02594 (CC BY-SA) som föreställer en SJ Lgs 841
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE03026 (CC BY-SA) utsnitt som visar en SJ Lgs 841
Bild från SJ Godsvagnskatalog 1991 på en Lgs 841 enligt numret. Bilden ingår i offentlig handling.
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE03390 (CC BY-SA) utsnitt Två containervagnar med genombruten sidobalk. Lgs 722 med kort axelavstånd t.v. Läs 841 med långt axelavstånd t.h.
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE03395 (CC BY-SA) utsnitt Två containervagnar med genombruten sidobalk. Lgs 722 med kort axelavstånd t.v. Läs 841 med långt axelavstånd t.h.
Bildutsnitt från Google Maps Satellit som visar en Lgs 841 uppställd på ett sidospår. Bilden publicerad med citaträtt för forskningssyfte.
Bildutsnitt från Google Maps Satellit vinklat perspektiv som visar en Lgs 841 uppställd på ett sidospår – Bilden publicerad med citaträtt för forskningssyfte
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE02814 (CC BY-SA) utsnitt som visar en Lgs 841
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE00989 (CC BY-SA) utsnitt som visar en Lgs 841
Länkar till övriga bilder

IMS87 Trafikspel och Uppvisning

Epok III 1948-1967

Vagntypen förekommer inte före epok IV.

Epok IVa 1967-1979

Vagntypen förekommer inte före epok IVb.

Epok IVb 1979-1988

Modellerar man Svensk MJ epok IVb så är vagntypen nödvändig och man bör ha ett flertal vagnar.

not: Vagnen förekommer endast i slutet av perioden och då i nylevererat skick. Utseendet bör vara nylackerat brunt.

Epok Va 1988-2001

Modellerar man Svensk MJ epok Va så är vagntypen nödvändig och man bör ha ett flertal vagnar. Tåg som nästan bara består av vagnar av denna typ kan ha förekommit och man behöver då ca 30 st.

not: Vagnarna bör vara är i olika grad av slitenhet under denna period. Vissa mer väderbitna än andra.

Epok Vb 2001-2010

Modellerar man Svensk MJ epok Vb så bör man ha minst några stycken vagnar av typen.

not: Under denna period bör vagnar som fortfarande är i drift ha blivit rejält slitna med mycket rost i olika färger och endast spår av originalfärgen kvar.

Epok VI 2010-2020

Modellerar man Svensk MJ epok Vb eller VI så kan avställda exemplar av vagntypen förekomma uppställda på ett stickspår tillsammans med andra utrangerade containervagnstyper.

not: Som avställda vagnar är det troligt att vagnarna uppvisar en hel del mörk rost och endast spår av originalfärg och märkning finns kvar..

Vagntypen kan även förekomma i drift hos en mindre privat järnvägsoperatör eller vagnuthyrare som köpt in och rustat upp vagnar avsedda för skrotning. Typiska användningar är då i systemtåg för fasta containerpendlar.

not: Som privat vagn kan vagnen antingen köras helt orenoverad med bara begränsat underhåll, eller ha renoverats upp till nära nyskick för att hyras ut med begränsat underhållsbehov..

Lastning vid IMS87 körningar.

40′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

20′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Vanligt: 2 st halvlast eller tomma containers.

Vanligt: 1 st tom container i asymetriskt ändläge.

30′ ISO-container

Förekommer EJ

35′ SEALAND-container

Förekommer EJ

Växelflak

Kan förekomma upp till maxlängd 30′. Lastas i centrerat läge.