Vagn för en 40-fots container, en 20-fots container eller två 20-fots containers. Även växelflak upp till 40-fot. SJ Os-w 701 utrustad med containerfästen, urpsrungligen ombyggd från vagn av typen Oms 570. Minst 135 st har existerat.

Kännetecken

Axelavstånd 7,500 m

Längd över buffertar 13,860 m

Lastytans längd 12,620 m

Trägolv på ram i svetsad konstruktion med balkar i ett tydliga lager. Ramverkets diagonalstag som överför krafter från buffertarna till centralbalken är tillverkade av runda stålrör. Alternativt finns rester av dessa runda rörbalkar och den genomgående draginrättningen är ersatt av en kraftig balkkonstruktion som balanserar drag och tryckkrafterna mellan koppel och buffertar. Karaktäristiska plåtar som fungerar/fungerat som stolpfästen finns i toppen på sidobalkarna och visar tydligt att vagnarna före ombyggnad varit av standardtypen Oms 570.

Alla stolpar utom hörnstolparna borttagna. Alla gavel och sido-lämmar borttagna. Hållare för stolpar finns kvar liksom alla fästen för gavel och sido-lämmar.

Plåtar i golvet för att fästa containerhållare. Lastar en 40-fots och en eller två 20-fots containers.

UIC-nummer

Som Os-w 701 c-variant

Kända UIC-nummer är:

21 74 370 4 824-2, 21 74 370 4 838-2, 21 74 370 4 876-1

Dessa nummer tillhör en serie Os-w 701 vagnar från xx-74 370 4 801 till xx-74 370 4 935 som senare omlittereras till Lgs

Ytterligare en Os-w 701 med nummer xx 74 370 4 462 omlittereras till Lgs xx-74 442 6 135 så även denna vagn bör tillhöra samma typ.

Som Lgs 701 (troligen från 1980)

Från xx-74 442 6 000 till xx-74 442 6 135

Historik och användning

Vi vet inte mycket om denna vagntyp. På järnvägsmuseums bildserie (se nedan) som är tagen på Jönköpings kombinerade kombi och styckegodsterminal straxt efter öppnandet så är terminalen helt fylld av vagnar av denna typ. Andra vagntyper lyser med sin frånvaro. På dessa bilder ser vi också en tydlig skillnad mot hur andra Os-w och Lgs-typer byggda från diverse O-vagnar ser ut. Det vanliga är att en del stolpar och även gavel-lämmar finns kvar. Men dessa vagnar har rensats från allt utom golven, hörnstolpar och fällbara fotsteg på gaveln.

Det framstår därför som att just denna vagntyp initialt togs fram och avdelades just för den containerbaserade styckegodshanteringen i Jönköping och med fokus på att skapa så rationell och säker hantering som möjligt. Antalet kända vagnar av typen räcker till 4 st heltåg plus reservvagnar. Så under perioden från Jönköpingsterminalens öppnande och ett par år framåt kan man anta att det gick enhetståg med denna vagntyp mellan Jönköping och orter som Göteborg och Stockholm. Med tiden bör andra vagntyper kommit in i tågen som ersättningsvagnar. Medans vagnarna av denna typ långsamt försvinner ut i den allmänna vagnpoolen. Efter några år bör tågen till och från Jönköping ha blivit samma kaotiska blandning av vagnar som andra SJ-tåg.

Minst hälften av dessa vagnar skrotas 1988 och 1989.

Bilder

Vagntypen finns på bild hos Järnvägsmuseum, framför allt i en serie bilder från SJs terminal i Jönköping fotograferade 1972.

Järnvägsmuseums bild JvmKBDB14302_04 (CC BY-SA) som visar Jönköpingsterminalen full av endast Os-w 701 c-varianten.
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB14310_05 (CC BY-SA) som visar en Os-w 701 c-variant.
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB14310_07 (CC BY-SA) som visar Jönköpingsterminalen full med vagnar av typen Os-w 701 c-variant.
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB14312_05 (CC BY-SA) som visar två Os-w c-variant stående i Jönköpingsterminalen.
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB14312_06 (CC BY-SA) som visar en rad med vagnar av typen Os-w 701 c-variant.
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB14334_01 (CC BY-SA) som visar två rader med vagnar av typ Os-w 701 c-variant.
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB14334_02 (CC BY-SA) som visar två rader med vagnar av typen Os-w c-variant.
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB14334 (CC BY-SA) som visar Jönköpingsterminalen full av vagnar typ Os-w 701 c-variant.
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE02935 (CC BY-SA) som visar lastning av containers på vagnar av typ Os-w 701 c-variant. Plats Jönköpingsterminalen.
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE03174 (CC BY-SA) utsnitt som visar en Os-w 701 c-variant.jpg
Länkar till övriga bilder

På Svenskt Mj Forum har järnvägsfotografen Ulf L Eriksson publicerat ett mycket bra fotografi på en Os-w 701 c-variant taget 1972-08-11

IMS87 Trafikspel och Uppvisning

Epok III 1948-1967

Vagntypen förekommer inte före epok IV.

Epok IVa 1967-1979

Modellerar man Svensk MJ epok IVa så är vagntypen nödvändig från 1972 och man bör ha vagnar för minst ett helt tågsätt.

Epok IVb 1979-1988

Modellerar man Svensk MJ epok IVb så är vagntypen nödvändig och man bör ha vagnar till minst ett halvt tågsätt.

Epok Va 1988-2001

Modellerar man Svensk MJ epok Va så är vagntypen nödvändig och man bör ha ett flertal vagnar.

Epok Vb 2001-2010

Modellerar man Svensk MJ epok Vb så är vagntypen möjlig och man kan ha några få vagnar i drift hos en mindre tågoperatör.

Avställda vagnar av typen kan förekomma uppställda på ett sidospår.

Epok VI 2010-2020

Modellerar man Svensk MJ epok VI så är vagntypen möjlig och man kan ha någon enstaka vagn i drift hos en mindre tågoperatör.

Avställda vagnar av typen kan förekomma uppställda på ett sidospår.

Lastning vid IMS87 körningar

40′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

20′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Vanligt: 1 st tom container i asymetriskt ändläge.

30′ ISO-container

Förekommer: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Förekommer: 1 st tom container i asymetriskt ändläge.

35′ SEALAND-container

Förekommer: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Växelflak

Kan förekomma upp till maxlängd 40′. Lastas i centrerat läge.