SJ Lgs 722 / Os-w 722 c-variant

Vagn för en 40-fots container, en 35-fots SEA-LAND container, en 30-fots container, en 20-fots container eller två 20-fots containers. Även växelflak upp till 40-fot. Vagnen är en SJ Os-w 722 som utrustats med plattor för lösa containerfästen i golvet. Ursprungligen ombyggd från vagn av typen Gs/Ge. Ett okänt antal men minst 250 st har existerat.

Kännetecken

Axelavstånd 8,375m, Längd över buffertar 13,860m.

Trägolv på ram i nitad konstruktion med balkar i två tydliga lager. Sidobalken är genombruten.

Saknar sido-lämmar. Har i början stolpar men förlorar dessa med tiden. Gavel-lämmar i durkplåt med rak överkant och korta stolpar. Senare fösvinner även gavel-lämmarna.

Lastar en 40-fots, en 30-fots, en 20-fots eller två 20-fots containers eller ett upp till 35-fots växelflak eller en 35-fots SEALAND.

UIC-nummer

UIC-numren för denna vagntyp bör vara samma serie som standardversionen av vagnen .
Kända UIC-nummer är 21 74 370 5 525 till 21 74 370 5 774 (från SJ godsvagnskataloger 80-tal, 1991 och 90-tal).

Historik och användning

Vagnen är byggd på förlängda ramverk från Gs/Ge-vagnar. Ritningarna för typen skapades 1972 samtidigt med ritningarna för Lgs 722, Os-w 723 och Lgs 723. Minst 250 vagnar av typen Os-w 722 byggdes under åren 1973–1974. Hur många av dessa vagnar som var i c-variant vet vi inte ännu. Kan ha varit samtliga. Det verkar också som att dessa vagnar omlittererats till Lgs med okänt typnummer vid något tillfälle. En annan möjlighet är att detta är samma vagnar som Lgs 722 och att vagnarna först haft golv och sedan fått dessa borttagna.

Vagnarna användes huvudsakligen i containertrafik mellan terminaler. I bildmaterial framgår att dessa vagnar ofta ligger som långa block av samma typ i containertågen eller att hela tåg består av samma typ. Eventuellt med någon vagn av annan typ, men med liknande lastegenskaper, insatt som reserv någonstans i tåget.

Vagntypen har sannolikt i början stolpar och gavel-lämmar som en Om-vagn pga SJs lastningsregler. Stolpar på långsidorna försvinner sedan med tiden medans gavel-lämmar och gavelstolpar troligen blir kvar längre men troligen också försvinner med tiden. Individuella variationer avseende stolpar och plåtar mellan olika vagnindivider är sannolikt typiskt för vagnstypen.

Vagnarna är RIV-märkta så de förekommer i trafik utanför Sverige.

Bilder

Vi har hittat en del bilder på dessa vagnar

Med sidostolpar och gavelplåtar
En vagn av typen fotograferad i Solnaterminalen 6:e November 1974. Troligen i samband med presentationen av den nya vagntypen Lgjs 741. SJ Järnvägsmuseums bild JvmKBDB14694 (CC BY-SA) utsnitt.
Många vagnar av typen uppställda på en godsbangård i Göteborg. Okänt nör bilden ör tagen är tagen. Troligen i perioden 1972-1975. Järnvägsmuseums bild JvmKEAE01980 (CC BY-SA) utsnitt
Bildserie från presentation av vagntypen 1972. Observera att stolparna är borttagna på en sida för lastning.
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB14564_04 (CC BY-SA) som föreställer två SJ Lgs 722


Järnvägsmuseums bild JvmKBDB14564_06 (CC BY-SA) som föreställer två SJ Lgs 722
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB14564_07 (CC BY-SA) som föreställer en SJ Lgs 722 med nummer 21 74 441 5 320-9
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB14564_08 (CC BY-SA) som föreställer detalj av SJ Lgs 722
Utan sidostolpar men med gavelplåtar
Vagnar av typ Lgs 722 eller Os-w 722 c-variant växlas på tågfärjan M/s Malmöhus i Danmark. Bilden tagen tidigast 1976 då M/s Malmöhus fick svart skrov och senast 1:a Oktober 1986 då färjan togs ur trafik. Jänvägsmuseum bild JvmKEAE01551 (CC BY-SA)
Vagnar av typ Lgs 722 eller Os-w 722 c-variant växlas på tågfärja i Danmark. Närmaste vagnen är märkt Lgs. Jänvägsmuseum bild JvmKEAE01552 (CC BY-SA)
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE01372 (CC BY-SA) som visar en hel grupp med olastade Os-w 722 c-variant eller Lgs 722.
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE01409 (CC BY-SA) visar Os-w 722 c-variant. Vagnen är märkt SJ Lgs 23 74 441 5 296-4 Vilket indikerar att den är en Lgs 722. trots att den har golv.
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE01410( CC BY-SA) visar samma vagn som bilden ovan.
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE02759 (CC BY-SA) visar minst tre vagnar av typen.
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE01445 (CC BY-SA) utsnitt som visar en Os-w 722 c-variant
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE02659 (CC BY-SA) utsnitt som visar Os-w 722 c-variant
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE01108 (CC BY-SA) utsnitt som visar Lgs 722/Os-w 722 c-variant på containerterminalen i Malmö.
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE02875 (CC BY-SA) utsnitt som visar Lgs 722/Os-w 722 c-variant. Bilden tagen tidigast 1979. Plats Årsta-terminalen i Södra Stockholm.
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE01174 (CC BY-SA) som visar en Lgs 722 med golv och nummer 21 74 441 5 213-6
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE01118 (CC BY-SA) som visar en Lgs 722 lastad med SJ containers och nummer 21 74 441 5 233-4
Järnvägsmuseum bild JvmKBDB14823_08 (CC BY-SA) som visar ett containertåg i Värtan den 5:e Oktober 1976 som nästan bara består av Lgs 722. Notera att vagnarna inte har stolpar i sidorna. Dessa försvinner alltså mellan 1974 och 1976.
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB14841_04  (CC BY-SA) utsnitt som visar detaljer på Lgs 722/ Os-w 722 c-variant. Karlstads containerterminal 1:a April 1976. Fotograf: Seved Walther
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE00210  (CC BY-SA) utsnitt
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE01459  (CC BY-SA) utsnitt
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE01460  (CC BY-SA) utsnitt
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE01461  (CC BY-SA) utsnitt
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE01464 (CC BY-SA)
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE02653  (CC BY-SA) utsnitt
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE02936  (CC BY-SA) utsnitt
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE02937  (CC BY-SA) utsnitt
Helt strippade
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE01437 (CC BY-SA) utsnitt som visar Lgs 722/Os-w 722 c-variant med golv men utan sidostolpar och med även gavellämmarna i plåt och deras stolpar bortplockade, Oklart när bilden är tagen.
Länkar till övriga bilder

Bild på Lgs 722 från 1973, fotograf Åke Karlsson

not: Åke Karlsson anger UIC-numret på vagnen som 21 74 441 5 325-8

Järnvägsfotografen Kjell G Eriksson har har publicerat en bild på Järnvägshistoriskt forum där första vagnen efter loket är en Os-w 722 c-variant. (Andra bilden uppifrån i tråden.)

IMS87 Trafikspel och Uppvisning

Epok III 1948-1967

Vagntypen förekommer inte före epok IV.

Epok IVa 1967-1979

Modellerar man Svensk MJ epok IVa så är vagntypen nödvändig och man bör ha minst ett halvt tågsätt.

Modellerar man Norsk, Dansk, Tysk eller Belgisk MJ epok IV så kan vagntypen dyka upp ibland.

not: Under denna period bör vagnarna uppvisa störst individuell variation avseende sidoplåtar och stolpar. Block av dessa vagnar i tågen bör ha samma grad av rensning. Helt rensade vagnar är sannolikt ovanliga.

Epok IVb 1979-1988

Modellerar man Svensk MJ epok IVb så är vagntypen nödvändig och man bör ha minst ett halvt tågsätt.

Modellerar man Norsk, Dansk, Tysk eller Belgisk MJ epok IV så kan vagntypen dyka upp ibland.

not: Under denna period bör vagnarna uppvisa störst individuell variation avseende sidoplåtar och stolpar. Block av dessa vagnar i tågen bör ha samma grad av rensning. Helt rensade vagnar är sannolikt ovanliga.

Epok Va 1988-2001

Modellerar man Svensk MJ epok Va så är vagntypen nödvändig och man bör ha minst några stycken vagnar av typen.

Modellerar man Norsk, Dansk, Tysk eller Belgisk MJ epok Va så kan vagntypen dyka upp ibland.

not: Under denna period bör vagnar som fortfarande är i drift ha blivit rensad på alla gavelplåtar och stolpar med undantag för åkhandtag och eventuellt korta gavelstolpar.

Epok Vb-VI 2001-2020

Modellerar man Svensk MJ epok Vb eller VI så kan avställda exemplar av vagntypen förekomma uppställda på ett stickspår tillsammans med andra utrangerade containervagnstyper.

not: Som avställda vagnar är det troligt att vagnarna uppvisar en hel del mörk rost och endast spår av originalfärg och märkning finns kvar..

Vagntypen kan även förekomma i drift hos en mindre privat järnvägsoperatör eller vagnuthyrare som köpt in och rustat upp vagnar avsedda för skrotning. Typiska användningar är då i systemtåg för fasta containerpendlar.

not: Som privat vagn bör vagnen ha blivit rensad på alla gavelplåtar och stolpar med undantag för åkhandtag. De ursprungliga containerfästena bör ha bytts mot moderna standard containerfästen. Troligen har då även golvet försvunnit och vagnen är då identisk med en renoverad Lgs 722.

Lastning vid IMS87 körningar

Vagnen kräver extra lastsäkringstid på c-terminal vid trafikspel.

40′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

20′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Vanligt: 1 eller 2 st halvlast eller tomma containers i ändläge.

30′ ISO-container

Förekommer: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Förekommer: 1 st tom container i asymetriskt ändläge.

35′ SEALAND-container

Förekommer: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Växelflak

Kan förekomma upp till maxlängd 40′. Lastas i centrerat läge.