Efterlysning bilder vi saknar bilder på denna vagntyp

Vagn för en 40-fots container, en 35-fots SEA-LAND container, en 30-fots container, en 20-fots container eller två 20-fots containers. Även växelflak upp till 40-fot. Ombyggda från vagn typ Hbis av 60-talstyp. Totalt 10 st har existerat.

Kännetecken

Axelavstånd 8,000 m

Längd över buffertar 14,020 m

Lastytans längd 12,780 m

Trägolv på ram i svetsad konstruktion med balkar i ett tydligt lager.

Stolpar i pressad plåt av standard europeisk UIC-typ. Inga sidolämmar. Gavellämmar av o-vagnstyp

Vid användning för containertransport spikas träreglar i golvet för att hindra containern att glida i sidled.

UIC-nummer

Kända UIC-nummer är 21 74 335 4 392 till 21 74 335 4 401

Historik och användning

Den här vagntypen framstår som en testserien för att se om övertaliga vagnar av typ Hbis från 1960-talet kan användas till något mer efterfrågat. Men eftersom endast 10 st byggs så får vi anta att ombyggnaden inte motsvarade någon egentlig efterfrågan. Troligen för att efterfrågan på vagnar för timmertransporter hade lämnat Kbps-typen i mitten på 80-talet och övergått till vagnar av typ Lps med mer effektiva timmerbalkar av samma typ som användes på timmerlastbilar.

De vagnar som byggts hamnar naturligt i den allmänna poolen av Kbps-vagnar som fortfarande används för timmertransporter. Antagligen har någon av dessa vagnar även förekommit som reservkapacitet för containertransporter men det är inget vi hittat någon dokumentation av och inte heller har vi sett något som tyder på att vagntypen konverterats till containervagn.

Bilder

Vi har inte hittat några bilder på vagntypen.

Länkar till övriga bilder

IMS87 Trafikspel och Uppvisning

Epok I-III

Vagntypen förekommer inte före epok IV.

Epok IVa

Modellerar man Svensk MJ epok IVa så är vagntypen nödvändig och man bör ha

Epok IVb

Modellerar man Svensk MJ epok IVb så är vagntypen nödvändig och man bör

Epok Va

Modellerar man Svensk MJ epok Va så är vagntypen nödvändig och man bör ha

Epok Vb

Modellerar man Svensk MJ epok Vb eller VI så är vagntypen nödvändig och man bör ha

Epok IV

Modellerar man Svensk MJ epok Vb eller VI så är vagntypen nödvändig och man bör ha

Lastning vid IMS87 körningar

Vagnen kräver extra lastsäkringstid på c-terminal vid trafikspel.

40′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

20′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Vanligt: 1 st tom container i asymetriskt ändläge.

30′ ISO-container

Förekommer: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Förekommer: 1 st tom container i asymetriskt ändläge.

35′ SEALAND-container

Förekommer: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Växelflak

Kan förekomma upp till maxlängd 40′. Lastas i centrerat läge.