Vagn för en 40-fots container, en 35-fots SEA-LAND container, en 30-fots container, en 20-fots container eller två 20-fots containers. Även växelflak upp till 40-fot. Totalt 1044 st har existerat.

Kännetecken

Axelavstånd 8,000 m

Längd över buffertar 13,860 m

Lastytans längd 12,500 m

Trägolv på ram i svetsad konstruktion med balkar i ett tydligt lager.

Stolpar samt gavel och sidolämmar i pressad plåt av Europeisk standard UIC-typ.

Vid användning för containertransport spikas träreglar i golvet för att hindra containern att glida i sidled. Periodvis förekommer även osäkrade containers.

UIC-nummer

Kända UIC-nummer är 06 74 333 0 000 till 06 74 333 0 998 (från SJ godsvagnskatalog 1971 och SJ godsvagnskatalog 1980-tal)

Kända UIC-nummer är 06 74 333 0 000 till 06 74 333 1000 (från SJ godsvagnskatalog 1991)

Historik och användning

Mellan 1962 och 1964 byggdes 1044 st öppna flakvagnar med stolpar och låga sidolämmar av standard UIC-typ åt SJ. Initialt kallades typen Ore men efter 1967 hade de beteckningen Kbs.

Vagnarnas huvudsakliga användning är INTE containertransporter. Men pga att de på 1960-talet är nästan den enda vagntypen som kan lasta 40-fots containers så syns de ofta lastade med containers.

Sidolämmarnarna konstruktion gjorde att dessa vagnar inte var lika flexibla i användningen som öppna flakvagnar av den liknande typ Os som SJ beställde i tusentals exemplar med leveransstart 1965. Kbs-vagnarna hamnade därför redan som nästan nya i en kategori vagnar som SJ ansåg lämpliga att avdela för dedikerad specialtrafik och även använda som grund för permanent konvertering för dedikerad specialtrafik, t ex typ SJ Klps (c-variant av Kbs). Kbs är även grunden för containervagnstypen SJ Lgs 731 som under lång tid var den dominerande vagntypen i de så kallade Volvo-tågen.

Under 1970 och 1980-talen när SJ har tillgång till större mängder containervagnar så fortsätter Kbs-vagnarna vara vanliga som reservkapacietet för containertransporter. På bilder från perioden framstår Kbs-vagnar som ungefär lika vanliga som olika typer av O-vagnar i containertågen trots att det totala beståndet av O-vagnar är mångdubbelt större än beståndet av Kbs-vagnar.

Bilder

Vi har inte kunnat hitta några bilder eller ritningar som visar hur ramverken på dessa vagnar ser ut. Däremot finns en del bilder som visar vagnarnas övriga utseende och detaljer samt hur dessa använts för containertrafik.

Järnvägsmuseums bild JvmKEAE00964 (CC BY-SA) som visar en Kbs med nummer 21 74 333 0 134-8
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE01221 (CC BY-SA) som visar Kbs nummer 21 74 333 0 877-2 med fällda sidolämmar.
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB09891 Public Domain Mark (PDM) som visar typisk användningen av Kbs år 1965 när vagnen fortfarande är märkt Ore 90915. Fotograf Seved Walther.
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB09945 Public Domain Mark (PDM) som visar typisk användningen av Kbs år 1965 när vagnen fortfarande är märkt Ore 90915. Fotograf Seved Walther.
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB14195_01 (CC BY-SA) som visar användningen av Kbs med nummer 21 74 333 0 806-1 för containertransport till vanlig lastplats 1969. Fotograf Unvér.
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB14196_04 (CC BY-SA) som visar användningen av Kbs med nummer 21 74 333 0 806-1 för containertransport till vanlig lastplats 1969. Fotograf Unvér.
Järnvägsmuseums bild KbsJvmKBDB14841_02 (CC BY-SA) som flera Kbs lastade på en överföringsvagn. Fotograf Seved Walther.
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB14841_03 (CC BY-SA) utsnitt som visar detaljer på Kbs med nummer 21 74 333 0 764-2. Fotograf troligen Seved Walther.
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB13324_02 Public Domain Mark (PDM) som visar en Kbs använd för att demonstrera containertransport på industrimässa. Fotograf A-P Jonasson 1965
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB13325 Public Domain Mark (PDM) som visar en Kbs använd för vanligt gods. Fotograf A-P Jonasson 1965
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB13449_01 Public Domain Mark (PDM) utsnitt som visar flera Kbs använda för containertransport i Göteborgs hamn 1966. Fotograf: A-P Jonasson.
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB13449_03) Public Domain Mark (PDM) utsnitt som visar flera Kbs använda för containertransport i Göteborgs hamn 1966. Fotograf: A-P Jonasson.
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB13887 (CC BY-SA) utsnitt som visar en Kbs använd för containertransport fotograferad 1970 på Sundsvalls Containerterminal.
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB14089_01 Public Domain Mark (PDM) utsnitt som visar en Kbs fotograferad 1968 på Göteborg Norra containerterminal
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB14143_01 (CC BY-SA) utsnitt som visar en Kbs använd för containertransport fotograferad 1969 på Solna Containerterminal i Stockholm.
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB14143_02 (CC BY-SA) utsnitt som visar en Kbs använd för containertransport fotograferad 1969 på Solna Containerterminal i Stockholm.
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB14284_02 CC BY-SA) utsnitt som visar en Kbs använd för containertransport. fotograferad 1971 på Solna Containerterminal i Stockholm. Fotograf Unvér
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB14544_03 (CC BY-SA) utsnitt som visar Kbs använd för containertransport fotograferad 1973 i Skandiahamnen Göteborg. Fotograf Seved Walther.
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB14544_04 (CC BY-SA) utsnitt som visar 3 st Kbs använda för containertransport fotograferad 1973 i Skandiahamnen Göteborg. Fotograf Seved Walther.
Järnvägsmuseums bild JvmKBDB14544_06 (CC BY-SA) utsnitt som visar 3 st Kbs använda för containertransport fotograferad 1973 i Skandiahamnen Göteborg. Fotograf Seved Walther.
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE01417 (CC BY-SA) utsnitt som visar en Kbs använd för containertransport.
Järnvägsmuseums bild JvmKEAE01814 (CC BY-SA) utsnitt som visar en Kbs
Länkar till övriga bilder

Två bilder på Kbs varav en med containerlast tagna av järnvägsfotografen Åke Karlsson (gotbild)

IMS87 Trafikspel och Uppvisning

Epok III 1948-1967

Vagntypen förekommer under åren 1062 till 1966. Modellerar man dessa år är vagntypen absolut nödvändig och förekommer ofta lastade med containers i vagnslasttåg. Man bör ha ett flertal vagnar av typen.

Epok IVa 1967-1979

Modellerar man Svensk MJ epok IVa så är vagntypen nödvändig och man bör ha ett flertal vagnar av typen.

Epok IVb 1979-1988

Modellerar man Svensk MJ epok IVb så är vagntypen nödvändig och man bör ha ett flertal vagnar av typen.

Epok Va 1988-2001

Modellerar man Svensk MJ epok Va så är vagntypen möjlig och man bör ha några exemplar.

Epok Vb-VI 2001-2020

Modellerar man Svensk MJ epok Vb eller VI så vagntypen eventuellt förekommande som tillfällig containertransport hos ett mindre järnvägsföretag.

Avställda vagnar av typen kan förekomma uppställda på ett sidospår eller vid en verkstad i avvaktan på konvertering till containervagn eller timmervagn.

Lastning vid IMS87 körningar

Vagnen kräver extra lastsäkringstid på c-terminal vid trafikspel.

40′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

20′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Vanligt: 2 st halvlast eller tom container i symmetriskt ändläge.

Vanligt: 1 st tom container i asymetriskt ändläge.

30′ ISO-container

Förekommer: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Förekommer: 1 st tom container i asymetriskt ändläge.

35′ SEALAND-container

Förekommer: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Växelflak

Kan förekomma upp till maxlängd 40′. Lastas i centrerat läge.