Tvåaxliga containervagnar i Sverige — Del 3

Vagnfamilj som bygger på en stötdämpande ramverkskonstruktion konstruerad av vagntillverkaren Talbot avsedd för containertransport och som började levereras i början på 1970-talet. Vagnfamiljen omfattar minst 12 containervagnstyper.

Svetsad konstruktion med balkar i tydligt 3-dimensionell struktur. Ramen består av två delar som kan röra sig i relation till varandra och är sammankopplade med hydralisk stötdämpning. Dels en vagndel som består av hjulupphängning och ramverk för att bära last och som tar alla vertikala krafter. Dels en draginrättningsdel som består av buffertbalkarna och en genomgående centralbalk som vilar i en kanal i vagndelen, denna del tar alla horisontella krafter i tågets längdriktning.

Ramverket finns i två normallånga versioner för 40-fots containerlängd och en lång version. Alla versionerna finns i olika varianter med skillnader i detaljutformningen. Vagnarna kan vara tillverkade antingen av Talbot i Tyskland eller på licens av AGEVE i Sverige. Beroende på tillverkare får vagnarna olika typiska detaljer som kan användas för att identifiera vagntypen.

Typiska detaljer på Talbot-byggda typer

Runda pressformade gnistskydd över hjulen.

En pyramidformad förstärkning på rambalkarna ovanför varje hjulfjäderfäste.

Typiska detaljer på AGEVE-byggda typer

Platta gnistskydd över hjulen.

Två raka förstärkningar på rambalkarna ovanför varje hjulfjäderfäste.

Talbot-detaljer på AGEVE-byggda typer

CN/NSB Lgns/Lgjs har Talbot runda pressformade gnistskydd över hjulen.

AGEVE-detaljer på Talbot-byggda typer

Netrail/GC/SJ Lgjns 791 har platta AGEVE gnistskydd över hjulen.

Ramverk typ A – normallängd

Ramverk för normallånga stötdämpade containervagnar. Ramverket finns i en känd variant lanserad 1968. Detta är den enda av ramverkstyperna inom familjen som är designat för att vagnarna ska kunna utrustas med golv.

GRUNDLÄGGANDE MÅTT PÅ RAMVERKET

Axelavstånd 8,000 meter

Längd över buffertar 14,800 meter

Lastytans längd 12,300 meter

Containervagnar – typ A

DB/Contrans Lgjs 573 (Talbot)

Ramverk typ B – normallängd

Ramverk för normallånga stötdämpade containervagnar. Ramverket finns i flera varianter. Den första varianten lanseras 1970. Ramverktypen skiljer sig från typ A genom att den har 9 meters axelavstånd vilket leder till ett annorlunda arrangemang av diagonalbalkar. Och genom att var designat från början för vagnar utan golv.

GRUNDLÄGGANDE MÅTT PÅ RAMVERKET

Axelavstånd 9,000 meter

Längd över buffertar 14,800 meter

Lastytans längd 12,300 meter

Containervagnar – typ B

DB Lgjs 575.0 (Talbot)

DB Lgjs 575.1 (Talbot)

GC/SJ Lgjs 741 (Talbot)

Netrail/GC/SJ Lgjns 791 (Talbot)

DK-DB/DSB Lgjns (Talbot)

Tjeckisk Lgjns

Slovakisk Lgjns

Ramverk typ C – lång

Ramverk för långa stötdämpade containervagnar. Ramverket finns i flera varianter Den första lanserades 1970. Dock fanns redan från 1968 ett exemplar av en prototypvagn i drift med ett något annorlunda ramverk. Denna prototyp ska ha varit något kortare och skulle eventuellt kunna räknas som en helt egen ramverksvariant. Eftersom den var i drift mindre än 4 år och i brist på information har vi ignorerat denna prototypvagn.

Ramverkstypen överskrider kraven för maxlängd och axelavatånd på 2-axliga vagnar enligt RIV. Vagnar byggda med dessa ramverk har därför bara förekommit i länder med nationella regler som tillåter detta, som Tyskland, Norge och Sverige. I dessa länder har de dock varit populära och relativt dominerande i vagnparken pga förmågan att lasta längre växelflak.

GRUNDLÄGGANDE MÅTT PÅ RAMVERKET

Axelavstånd 10,000 meter

Längd över buffertar 17,100 meter

Lastytans längd 14,600 meter

Containervagnar – typ C

DB Lgjs 571.0 (Talbot)

DB Lgjs 571.1 (Talbot)

DB Lgjs 571.2 (Talbot)

GC/SJ Lgjns 745/746 (AGEVE)

CN/NSB Lgns/Lgjs (AGEVE)

Ramverk typ D – normallängd

Ombyggda från ramverk typ B. Ombyggnaden har skett genom att den genomgående glidbalken kortats av och svetsats fast efter att den hydrauliska stötdämparen tagits bort. Den förlorade vikten har sedan ersatts med en ballastplåt som bildar ett genombrutet golv med karaktäristiskt utseende för ramverkstypen.

GRUNDLÄGGANDE MÅTT PÅ RAMVERKET

Axelavstånd 9,000 meter

Längd över buffertar 13,640 meter

Lastytans längd 12,400 meter

Containervagnar – typ D

DB Lgs 579 (Talbot)


Del 4 — Vagnfamilj med stötdämpande ram typ 1980-tal