Tvåaxliga containervagnar i Sverige — Del 8

Vagnfamilj som bara omfattar en typ av vagnar byggda 1960 med en experimentell konstruktion som möjliggjorde att lastbilar kunde backa upp semitrailers på dem från speciella ramper. Konverterades 1968 till containervagnar.

Vagn för semi-trailers

SJ Lqs

Vagn för containertransport

SJ Lgs 681


Del 9 — Vagnfamilj med ram typ Os-Kbs-8m