Tvåaxliga containervagnar i Sverige — Del 12 

Vagnfamilj som bygger på en ramverkskonstruktion som användes för en täckt vagntyp med varierande inredningar. Dessa typer levererades under andra halvan av 1970-talet.. Ombyggnader till bl a containervagnar startade efter millenieskiftet. Vagnfamiljen omfattar minst 3 containervagnstyper.

De ursprungliga vagnarna Hbis 761, Hbis 763, Hbins 763, Hbikks-t 761, Hbikks-t 763 och Hbikkns-t 763

Vagnfamiljen uppkommer när två serier vagnar av typerna Hbis, Hbins, Hbikks och Hbikkns byggs med ett ramverk som saknar traditionella centralbalkar och yttre sidobalkar. Istället har ramverket kraftiga inre sidobalkar och däremellan ett ojämnt antal identiska längsgående golvbalkar sammansvetsade med tvärbalkar på ett sånt sätt att man får ett strukturellt bärande plan som överför tryck och dragkrafter mellan buffertbalkarna. Istället för yttre rambalkar används en liggande utkragningsbalk. Konstruktionen är sannolikt mycket vridstyv till skillnad mot traditionella ramverk med centralbalkar. Vridstyvheten gör att hjulaxlarna måste fjädras så att fjädringen får längre slaglängd. Dessa ramverk är därför alltid utrustade med parabelfjädrar.

När de ursprungliga vagntyperna inte längre var efterfrågade så blev ramverken från vagnarna populära att använda för att bygga containervagnar. Ramverken är starka och lätta, så lätta att ett centralt problem vid konvertering till containervagnar är att vagnen måste tillföras ballast för att fungera olastad. Radikalt olika lösningar på detta har gett upphov till 3 olika varianter på ramverk för containervagnar.

Ramverk typ A – originalversion

Originalversionen. Observera att ramverket är asymetriskt och buffertbalken i ena änden är utflyttad för att ursprungsvagnen var utrustad med en plattform.

GRUNDLÄGGANDE MÅTT PÅ RAMVERKET

Axelavstånd 9,000 meter

Längd över buffertar 14,340 meter

Lastytans längd 13,100 meter

Täckta vagnar – typ A

Hbis 761, Hbikks 761

Hbis 763, Hbikks 763

Hbins 763, Hbikkns 763

Ramverk typ B – dubbelvagn

Två stycken symmetriskt sammankopplade vagnar bildar en dubbelvagn. Vagnen är barlastad med upp och ned vända järnvägsräler som svetsats fast mellan de längsgående golvbalkarna. Typen skapades 2005 åt uthyrningsföretaget Netrail.

GRUNDLÄGGANDE MÅTT PÅ RAMVERKET (ENKELVAGN)

Axelavstånd 9,000 meter

Längd över buffertar 14.592 meter

Lastytans längd, ej klarlagt men minst 13,716 meter

GRUNDLÄGGANDE MÅTT PÅ RAMVERKET (DUBBELVAGN)

Axelavstånd 9,000 meter

Längd över buffertar 2 x 14,592 = 29,184 meter

Lastytans längd, ej klarlagt men minst 2 x 13,716 meter

Täckta vagnar – typ B

Netrail Laags 054

Ramverk typ C – dubbelvagn

Ramverk barlastat med platsgjuten betong i ramverket. Utkragningsbalkarna borttagna. Två stycken symmetriskt sammankopplade vagnar bildar en dubbelvagn. Typen skapades 2007 åt uthyrningsföretaget Netrail.

GRUNDLÄGGANDE MÅTT PÅ RAMVERKET (ENKELVAGN)

Axelavstånd 9,000 m

Längd över buffertar 14,342 m

Lastytans längd 13,102 m

GRUNDLÄGGANDE MÅTT PÅ RAMVERKET (DUBBELVAGN)

Axelavstånd 9,000 meter per vagndel

Längd över buffertar 2 x 14,342 = 28,684 meter

Lastytans längd 2 x 13,102 = 26,204 meter

Täckta vagnar – typ C

Netrail Laags 071

OBS! Finns även två vagnar av typen Netrail Lgns 071. De vagnarna har uppkommit genom att en av Laags 071 dubbelvagnarna kopplats isär och delarna registrerats som enskilda 2-axliga vagnar.

Ramverk typ D

Ramverk barlastat med T-formade plåtar i ändarna. Containerfästen monterade på överliggande tvärställda utkragningsbalkar som tillsammans med barlastplåtarna och de kvarvarande längsgående utkragningsbalkarna ger ramverket ett tvåskiktat utseende. Typen skapades 2008 av TGOJs vagnverkstad i Eskilstuna.

GRUNDLÄGGANDE MÅTT PÅ RAMVERKET

Axelavstånd 9,000 m

Längd över buffertar 14,340 m

Lastytans längd 13,100 m

Täckta vagnar – typ D

GC Lgns 081


Del 13 — Vagnfamilj med ram typ SNCF 70-tal låg tyngdpunkt