SNCF/Intercontainer Lgs

Vagn för en 40-fots container, en 30-fots container, en 20-fots container eller två 20-fots containers. Avancerad ramkonstruktion byggd som containervagn utan stötdämpning redan som ny. Långtidshyrd från Intercontainer för att gå i Volvos containerpendel till och från Gent i Belgien. Minst 410 st har existerat..

Tack vare ett tips från Jan Frelin om var vi kunde hitta mer information om hyrvagnar frän Intercontainer i SJ dokument har vi fått ett bättre kunskapsläge om dessa vagnar. Dock saknas fortfarande väsentlig information och speciellt information som krävs för att kunna bygga vagnarna i modell.

Kännetecken

Axelavstånd 9,000 meter

Längd över buffertar 13,860 meter

Lastytans längd

Ramverket är en avancerad konstruktion med låg tyngdpunkt och utan stötdämpning och troligen byggd som containervagn från början.

Utrustad med moderna fällbara containerfästen av pintyp.

Lastar en 40-fots container, en 30-fots container, en 20-fots container eller två 20-fots containers.

UIC-nummer

Som Sc

okänt

Som Lgs (ägda av Intercontainer) efter 1981.

Kända UIC-nummer är 23 87 442 5 125-3, 23 87 442 5 126-1

Enligt SJ dokumentation från 1981 ska vagnarna få nummer från 23 87 442 5 000 till 23 87 442 5 409 vid omlitterering från Sc.

Som Lgs (ägda av VTG)

Kända UIC-nummer är 23 87 442 5 075-0, 23 87 442 5 142-8 , 23 87 442 5 291-3, 23 87 442 5 302-8.

Historik och användning

Vagnarna har en intressant konstruktion med detaljer som skulle kunna tyda på att ramverket ursprungligen konstruerades för att utrustas med behållare för bulklast och samtidigt ha en låg tyngdpunkt och låg lastprofil.

Vi vet att de var registrerade hos SNCF och hyrdes ut till Volvo av INTERCONTAINER under lång tid för att gå i tågen mellan Göteborg och Gent samt även mellan Olofström och Gent. Exakt vilket årtal de hyrdes in har vi inget entydigt svar på men 1981 nämns de i SJ dokument och 1983 var de insatta i Volvotågen enligt bilder. 2002 återlämnades alla vagnarna. Det är oklart om alla 410 vagnar varit uthyrda för Volvotågen, vilket skulle motsvara ca 20 fulla tåg. Men oavsett om alla varit uthyrda samtidigt så borde samtliga vagnindivider ha roterats in någon gång som en konsekvens av underhållsbehov. Vad som vore intressant att veta är om dessa vagnar även förekommit i annan trafik än Volvotågen, antingen i Sverige eller någon annanstans.

Vissa vagnar av typen verkar ha byggår 1980. I SJ dokument från 1981 framgår att vagnarna ska omlittereras och få nya nummer när de sätts i trafik i Sverige. Det noteras också i samma dokument att Intercontainer bestämmer exakt hur vagnarna får användas och att dessa endast får trafikera ett fåtal terminaler i Göteborg. Till skillnad mot andra vagnar från Intercontainer som nämns i samma dokument så listas inte vilka typlittera och nummer vagnarna haft innan. En trolig tolkning ör att dessa vagnar därför inte varit i trafik i Sverige före 1981 och omlitterering till Lgs.

Samtidigt har vi flera gånger stött på järnvägshistoriskt kunniga personer eller personer med förstahandskännedom om Volvotågen som alla angett att SJ-vagnar av typerna Lgs 731 och/eller Klps i början av 1980-talet ersattes med inhyrda 2-axliga vagnar av typ Sc från Intercontainer. Sannolikt stämmer detta om man bara betraktar tågen som går Göteborg-Älmhult-Gent och beaktar att hyreskontrakten sannolikt är skrivna före omlittereringen till Lgs och därför benämns vagnarna i kontrakten med en äldre benämning som typ Sc. Trots att de troligen aldrig haft den beteckningen när de gått i trafik.

Vad gäller Volvotågen som går Göteborg-Älmhult-Olofström så visar tillgängligt bildmaterial att vagnar av typerna SJ Lgs 681, SJ Lgs 731 och SJ Klps (c-variant av Kbs) används ända till 2002. Dock finns bildbevis på att Lgs-vagnarna från Intercontainer förekommit i Olofström och kan antas ha använts för trafik Olofström-Älmhult-Gent. På samma sätt kan antas att ett fåtal vagnar dykt upp även i tågen som går Umeå-Älmhult-Gent.

2015 ägdes ett antal vagnar av VTG som verkar vara av samma typ och tillhörande samma nummerserie som nämns i SJ dokument.

Bilder

Järnvägsmuseums bild JvmKEAE03154 (CC BY-SA) som visar 4 st vagnar av typen. Vagnen närmast har nummer 23 87 442 5 125-3
Järnvägsmuseums bild JvmKDAA07208 (CC BY-SA) utsnitt som visar 2 st vagnar av typen lastade med Volvocontainers i Olofström 1983, fotograf LO Karlsson
Länkar till övriga bilder

Järnvägsfotografen Anton Kendall har publicerat en bild med flera vagnar av typen. En av dessa har nummer 23 87 442 3 126-3. (troligen felaktigt nummer, borde vara 23 87 442 5 126-1

Järnvägsfotografen Anton Kendall har publicerat en bild med en vagn av typen med nummer 23 87 442 5 075-0.

Järnvägsfotografen Anton Kendall har publicerat en bild med två vagnar av typen. En av dessa har nummer 23 87 442 5 302-8.

IMS87 Trafikspel och Uppvisning

Epok III 1948-1979

Vagntypen förekommer inte före epok IVb.

Epok IVb 1979-1988

Modellerar man Svensk MJ epok IVb så är vagntypen nödvändig åtminstone från 1981 och man bör ha vagnar till ett helt tågsätt.

Epok Va 1988-2001

Modellerar man Svensk MJ epok Va så är vagntypen nödvändig och man bör ha vagnar till ett helt tågsätt.

Epok Vb 2001-2020

Modellerar man Svensk MJ epok Vb-VI så används inte vagntypen i Sverige efter 2002.

Lastning vid IMS87 körningar

45′ ISO-container

Förekommer EJ

40′ ISO-container

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Not: Förekommer EJ i Volvotågen! I dessa tåg förekommer nästan uteslutande 2 st halvlast eller tomma containers i symetriskt ändläge.

20′ ISO-container

Vanligt: 2 st halvlast eller tom container i symetriskt ändläge.

Vanligt: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Vanligt: 1 st tom container i asymetriskt ändläge.

Not: I Volvotågen förkommer nästan uteslutande 2 st halvlast eller tomma containers i symetriskt ändläge.

30′ ISO-container

Förekommer: 1 st maxlast, halvlast eller tom container i centrerat läge.

Förekommer: 1 st tom container i asymetriskt ändläge.

Not: Förekommer EJ i Volvotågen

35′ SEALAND-container

Förekommer EJ

Växelflak

Kan förekomma upp till maxlängd 40′. Lastas i centrerat läge.

Not: Förekommer EJ i Volvotågen

10′ ISO-container

Förekommer EJ