Tvåaxliga containervagnar i Sverige — Del 9 

Vagnfamilj som bygger på en helsvetsad ramverkskonstruktion avsedd för öpnna flakvagnar med grundmått och utformning enligt UIC-standard vagntyp för 2-axliga flakvagnar. Vagnar med dessa ramverk började levereras 1962. Familjen omfattar minst 5 containervagnstyper och 6 standardvagnstyper som använts för containertrafik.

De ursprungliga vagnarna SJ Kbs, TGOJ Os 659, SJ Os 64/65/661/662/663/68/682

Vagnfamiljen utgår från en konstruktion av ramverk avsett att sammanfogas med svetsning. Ursprungligen avsåg SJ sannolikt att bygga endast en standardtyp baserat på den UIC-standardvagn (ursprungligen kallad Ore senare kallad Kbs) som byggdes i ett stort antal exemplar av nästan alla Europeiska järnvägsförvaltningar. Ganska omgående konstaterades att konstruktionen med sidolämmar i pressad plåt av Europeisk standard UIC-typ var avsevärt mindre flexibel i användningen än de sidolämmar som användes på de klassiska svenska O-vagnarna. En reviderad design med svenska O-vagns lämmar togs fram. En design som SJ sedan följde vid beställningar av totalt 7 ytterligare serier med vagnar, SJ Os 64/65/661/662/663/68/682. TGOJ beställde 50 st vagnar med klassiska O-lämmar, TGOJ Os 659.

Grundmåtten är identiska mellan alla vagntyperna. Konstruktionen är gjord med standardbalkar, profilstål och rör som bildar ett tydligt horisontellt lager. Vi har inte kunnat klarlägga om ramverket har exakt samma struktur och materialdimensioner för alla vagntyperna. Vi har kunnat jämföra ramverket på en Os 663 med ett ramverk från någon av de andra Os-typerna (okänt vilken) och de verkar i alla väsentliga avseenden vara identiska. På otydliga bilder som med stor sannolikhet föreställer Lgs 731 (fd Kbs) utan golv, så verkar dessa vagnar ha samma längsgående balkar som är typiska för de Os-vagnar vi studerat. Vi har därför antagit att samtliga vagnar av typen Kbs och alla vagnar av typen Os med 8 meters axelavstånd har närmast identiska ramverk utifrån ett modellbyggarperspektiv. Möjligt undantag är de Os-vagnar av 1968 års modell som byggdes med automattkoppel för malmbanan.

Centralbalkarna och diagonalbalkar som överför krafter från buffertarna till centralbalkarna har påtagligt kraftiga dimensioner vilket är ett kännetecken för ramkonstruktionen. Hela ramverket är sammansatt genom svetsning. Sidobalken är slät men har en massa olika fästen och detaljer fastsvetsade som skiljer sig mellan de olika vagntyperna.

Vissa ramverk, typ SJ Os 68 (troligen också SJ Os 682), har även en modifierad koppelinfästningen där man tagit bort den genomgående dragstången och ersatt denna med en kassett för automatkoppel. Hur detta påverkat ramverkets utseende vet vi inte. Eventuellt är typen SJ Os 68/682 en egen ramtyp.

Ramverk typ A.1

Grundtypen av ramverket.

GRUNDLÄGGANDE MÅTT PÅ RAMVERKET 

Axelavstånd 8,000 meter

Längd över buffertar 13,860 meter

Lastytans längd 12,620 meter

Flakvagnar – typ A.1

SJ Kbs

SJ Kbps 761

Normallånga containervagnar – typ A.1

SJ Klps (c-variant av Kbs)

SJ Lgs 731

Bilspedition Kbps 761 c-variant 

NME Kbps 761 c-variant

Ramverk typ A.2

Grundtypen av ramverket.

GRUNDLÄGGANDE MÅTT PÅ RAMVERKET 

Axelavstånd 8,000 meter

Längd över buffertar 13,860 meter

Lastytans längd 12,620 meter

Kombinerade flak och lådvagnar – typ A.2

TGOJ Os 659

SJ Os 64/65/661/662/663

Normallånga containervagnar – typ A.2

CFL/MIDC/BK Lgns 002

CFL/MIDC/BK Laags 061 (2xLgns 002)

Ramverk typ B

Variant för automatkoppel.

GRUNDLÄGGANDE MÅTT PÅ RAMVERKET 

Axelavstånd 8,000 meter

Längd över buffertar 13,860 meter

Lastytans längd 12,620 meter (utan lämmar)

Kombinerade flak och lådvagnar – typ B

SJ Os 68/682


Del 10 — Vagnfamilj med ram typ Os-Kbps-9m