Tvåaxliga containervagnar i Sverige — Del 4

Vagnfamilj som bygger på en stötdämpad ramverkskonstruktion konstruerad för containertransport och som började levereras 1983. Vagnfamiljen omfattar minst 4 containervagnstyper.

Unik konstruktion med 4 st breda centralbalkar som breddar sig på mitten av vagnen för att ge plats för den hydraliska stötdämpningen samt ytterbalkarna som fungerar som glidskenor med styrspår. Ovanpå ramen ligger ett lasthållande flak som till kan röra sig i längsled ovanpå ramen och är sammankopplad med ramen genom glidskenorna i kantbalkarna och den centrala hydraliska stötdämpning. Både ramverket och lastflaket har väldigt karaktäristiska utseenden med cirkulära former och gör vagntypen lätt igenkännbar.

Ramverket finns i en normallång version för 40-fots containerlängd och en lång version. Den långa versionen finns i två varianter med skillnader i detaljutformningen.

Ramverk typ A – normallängd

Ramverk för normallånga stötdämpade containervagnar. Ramverket finns i en känd variant, 1986 års variant

GRUNDLÄGGANDE MÅTT PÅ RAMVERKET

Axelavstånd 9,000 meter

Längd över buffertar 15,500 meter

Lastytans längd 14,260 meter

Containervagnar – typ A

GC/SJ Lgjns-wk 861

CN Laags (2 permanent kopplade Lgjns-wk 861)

Ramverk typ B – lång

Ramverk för långa stötdämpade containervagnar. Ramverket finns i två varianter 1983 års variant och 1987 år variant. Vi kallar de B.831 och B.871

GRUNDLÄGGANDE MÅTT PÅ RAMVERKET

Axelavstånd 10,000 meter

Längd över buffertar 17,100 meter

Lastytans längd 15,860 meter

Containervagnar – typ B.83 och B.87

GC/SJ Lgjns-w 831/871


Del 5 — Vagnfamilj med ramverk från Om/Ou