Tvåaxliga containervagnar i Sverige — Del 10 

Vagnfamilj som bygger på en helsvetsad ramverkskonstruktion avsedd för öpnna flakvagnar med grundmått enligt UIC-standard vagntyp för 2-axliga flakvagnar. Vagnar med dessa ramverk började levereras 1962. Familjen omfattar minst 3 containervagnstyper och 6 standardvagnstyper som använts för containertrafik.

De ursprungliga vagnarna SJ Kbps 741, SJ Kbps 752, SJ Os 711/731/751

Vagnfamiljen utgår från en konstruktion av ramverk avsett att sammanfogas med svetsning. Vagnfamiljen uppkommer när Sj i början av 1970-talet beställer ytterligare O-vagnar av den populära typen med UIC standardmått för tvåaxliga flakvagnar. Men väljer att gå ifrån 8 meters axelavstånd och gå upp till 9 meters axelavstånd, vilket är max axelavstånd för att vagnarna ska kunna RIV-märkas. SJ beställer tre serier med Os-vagnar och två serier Kbps vagnar med samma grundmått. TGOJ beställer en serie Os-vagnar med dessa mått men med annat ramverk. Se Del 14 — Vagnfamilj med ram typ TGOJ Os 9m

Grundmåtten är identiska mellan alla vagntyperna. Vi har inte kunnat klarlägga om ramverket har identisk struktur och materialdimensioner för dessa vagntyper.

Senare uppkommer olika typer av containervagnar med dessa ramverk genom ombyggnad av Os och Kbps-vagnar till containervagnar. Förutom typen SJ Lgns 930 så har de flesta av dessa typer skapats av mindre privata järnvägsbolag.

Ramverk typ A

.Variant med slät yttre sidobalk.

GRUNDLÄGGANDE MÅTT PÅ RAMVERKET 

Axelavstånd 9,000 meter

Längd över buffertar 13,860 meter

Lastytans längd 12,620 meter

Kombinerade flak och lådvagnar – typ A

SJ Os 711//731/751

Flakvagnar – typ A

SJ Kbps 741

SJ Kbps 752

Normallånga containervagnar – typ A

NT Laags 031

Bilspedition Kbps 741 c-variant

Div bolag Lgs (strippad Kbps eller Os 9m)

Ramverk typ A2

De flesta containervagnstyper som skapats av dessa vagnar har i stort sett bara fått plåtlämmar och stolpar borttagna och utrustats med containerfästen. GC/SJ Lgns 930 skiljer sig från alla andra konverteringar genom att så gott som alla spår av vagnarnas tidigare utrustning rensats bort och en skydds/barlast-plåt monterats på ramen.

Normallånga containervagnar – typ A2

GC/SJ Lgns 930

Ramverk typ A3

Ytterligare en ramverksvariant har skapats genom ombyggnad av de ursprungliga Os och Kbps-vagnarna till täckta kappelvagnar av typ Kbis/Kiis 971. Dessa ombyggda vagnar har sedan i sin tur byggts om till containervagnar. Resultatet är vagnar som är mycket olika alla andra vagnar i familjen.

Normallånga containervagnar – typ A3

ERMEWA Lgns 080


Del 11 — Vagnfamilj med ram typ 1975