Tvåaxliga containervagnar i Sverige — Del 5

Vagnfamilj som bygger på två likartade ramverkskonstruktioner som började levereras 1933. Familjen omfattar minst 5 containervagnstyper och 4 standardvagnstyper som använts för containertrafik.

Ursprungliga Om-vagntyper

Vagnfamiljen skapas med byggandet av standardiserade öppna kombinerade flak och lådvagnar typ Om. Dessa vagnar byggdes i mycket stora serier och finns i flera varianter som alla är byggda på samma ramverk.

Ramverket har samma struktur, mått och dimensioner för alla varianterna. Konstruktionen är gjord med standardbalkar och profilstål som bildar två tydliga horisontella lager.

Det som skiljer varianterna åt är utformningen av detaljer och om hela ramverket är sammanfogat av nitar eller om delar av ramverket är svetsat.

Grundläggande mått på ramverket

Axelavstånd 7,000 meter

Längd över buffertar 12,300 meter

Lastytans längd 11,000 meter

Kombinerade flak och lådvagnar

SJ Om (ursprungligen O)

SJ Om (ursprungligen Ou)

SJ Om (ursprungligen NBJ Om)

Not: Om/Ou finns i flera undertyper som skiljer sig avseende lastgränser och maxhastighet. Detta gör att de får olika UIC- benämning efter 1980. Dessa skillnader saknar betydelse för realistiskt verklighetstroget modellbygge i skala 1:87 och vi behandlar de därför som samma vagntyp.

Ursprungliga G/Grf-vagntyper

Den andra ramverkstypen som bildar ramverksfamiljen är ramverken för standardiserade slutna gods och kylvagnar av typerna G och Grf. Dessa vagnar byggdes i mycket stora serier och finns i flera varianter som alla är byggda på samma ramverk.

Ramverket har såvitt känt samma struktur, mått och dimensioner för alla varianterna. Konstruktionen är gjord med standardbalkar och profilstål som bildar två tydliga horisontella lager.

Det som skiljer dessa ramverk från Om-vagnarnas ramverk är åt vilket håll u-balkar är vända samt om vissa nitplåtar sitter över eller under ramverksbalkarna. Även utformningen av andra detaljer kan skilja. En annan påtaglig skillnad är att axelavståndet är 8 meter för dessa vagnar men 7 meter för Om-vagnar. Övriga mått är annars lika.

Grundläggande mått på ramverket

Axelavstånd 8,100 meter

Längd över buffertar 12,300 meter

Lastytans längd 11,000 meter

Täckta godsvagnar och kylvagnar

G

Grf

Vagntyper byggda på omodifierade Om-ramverk

Utöver originalvagnarna innehåller vagnfamiljen vagnar som skapats genom att bygga om Om-vagnar, men utan att ändra på,ramverket. Dessa vagnar har som en konsekvens identiska mått och dimensioner jämfört med en original Om-vagn.

Eftersom detta är den billigaste metoden är den också mest populär för alla ombyggnader utom för skapandet av containervagnar. Problemet är att vagnarna blir för korta och bara lastar en enda 20-fots container. De får dock egenskapen att de kan lasta 20-fots containers med maxvikt eller tom med vikt långt över standardiserad maxvikt. En egenskap som gör att de kan användas för tunga bulk-containers. Två kända typer skapas. Ytterligare två typer är möjliga och kan ha förekommit som varianter på de kända typerna.

Korta containervagnar

SJ Lgjm/Lgj/Lg [RIV]  – öppen ram

SJ Lgms/Lgs – trägolv

Möjliga varianter

SJ Lgjm(s) – trägolv

SJ Lgm(s) – öppen ram

Not: Om-vagnar har varit mycket populära som bas för ombyggnad till olika typer av specialvagnar. Att kartlägga alla dessa vagntyper är ett jöttearbete som ligger utanför vårt intresseområde. Vi har därför bara tagit med vagntyper använda för containertransporter.

Vagntyper byggda på omodifierade G/Grf-ramverk

Utöver originalvagnarna innehåller vagnfamiljen vagnar som skapats genom att bygga om Grf-vagnar, men utan att ändra på,ramverket. Dessa vagnar har som en konsekvens identiska mått och dimensioner jämfört med en original Grf-vagn.

Eftersom detta är den billigaste metoden är den också mest populär för alla ombyggnader utom för skapandet av containervagnar. Problemet är att vagnarna blir för korta och bara lastar en enda 20-fots container. De får dock egenskapen att de kan lasta 20-fots containers med maxvikt eller tom med vikt långt över standardiserad maxvikt. En egenskap som gör att de kan användas för tunga bulk-containers. En känd typ skapas.

Korta containervagnar

Alby Klorat/SJ Lgjs 530

Vagntyper byggda på förlängda Om-ramverk

Slutligen innehåller vagnfamiljen vagnar som skapats genom att ramverket från en Om-vagn förlängts. Praktiskt har det skett genom att kapa vagnen på mitten och sätta in en förlängning mellan de två vagnhalvorna och på så sätt även öka axelavståndet.

Alla förlängda vagnar har förlängts med exakt 1,620 meter på mitten. Valet av mått beror på att man velat skapa en längd på lastytan som följer den europeiska standarden på exakt 12,620 meters lastyta för öppna 2-axliga godsvagnar.

Grundläggande mått på ramverket

Axelavstånd 8,620 meter.

Längd över buffertar 13,920 meter

Lastytans längd 12,620 meter.

Kombinerade flak och lådvagnar

SJ Os-w 723

Normalllånga containervagnar

SJ Os-w 723 – containervariant

SJ Lgs 723 – trägolv

SJ Lgs 723 – öppen ram


Del 6 — Vagnfamilj med ram typ Gs